Späť

Zvonenie v školskom roku 2018/2019


1. hodina: 7,35 - 8,20
prestávka 5 minút
2. hodina: 8,25 - 9,10
desiatová prestávka 20 minút, desiata sa podáva v školskej jedálni. Do školskej jedálne  a späť sa presúvajú žiaci pod dozorom pedagóga.
3. hodina: 9,30 - 10,15
prestávka 15 minút
4. hodina: 10,30 - 11,15
prestávka 5 minút
5. hodina: 11,20 - 12,05
prestávka 5 minút
6. hodina: 12,10 - 12,55 
obedňajšia prestávka 35 minút

Poobedňajšie vyučovanie začína o 13,30 hod.

Etická výchova sa  pre ročníky 5. -9. vyučuje v piatok  7. hodinu. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

V krúžkovej činnosti trvá vyučovacia hodina 60 minút. Krúžková činnosť začína najskôr 13,30 hod.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943