Späť Pridané: 06.01. 2021

Zhrnutie informácií o možnosti otvorenia školy

Zdroj: www. minedu.sk

ZÁVÄZNÉ (od 11. do 18.  januára)

Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

Od 11. do 18.  januára bude na 1. a 2. stupni ZŠ pokračovať vzdelávanie dištančným spôsobom výučby.

Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

Odporúčanie ministerstva zriaďovateľom pretestovať všetkých zamestnancov ZŠ.

Otvorenie ŠKD pre deti zdravotníkov, prípadne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, či pre deti rodičov zamestnaných v MŠ. Celková kapacita ŠKD je z dôvodu predpísaných hygienických pravidiel obmedzená na 20 žiakov – VYČLENENÉ PRIORITNE PRE ŽIAKOV RODIČOV ZDRAVOTNÍKOV.

 

 PLÁNOVANÉ (od 18. do 24. januára)

Od 18. do 24. januára bude na 1. stupni ZŠ prebiehať prezenčná forma vzdelávania (v ZŠ).

Od 18. do 24. januára bude na 2. stupni ZŠ pokračovať vzdelávanie dištančným spôsobom výučby.

Pred nástupom žiakov 1. stupňa ZŠ pretestovanie rodičov spomínaných žiakov  aj zamestnancov ZŠ.

Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe.

 

PLÁNOVANÉ (od 25. januára)

Po ukončení lockdownu od 25. januára - bude otvorený 1. prvý stupeň ZŠ v štandardnom režime.

2. stupeň ZŠ by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady