Späť Pridané: 19.12. 2020

Výsledky prieskumu o nástupe žiakov 5. - 9. ročníka do školy od januára 2021

Vážení rodičia, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR sme uskutočnili zisťovanie záujmu rodičov žiakov 5. - 9. ročníka, akú formu vzdelávania budú preferovať od januára 2021.

MŠVVaŠ ponúklo dve možnosti vzdelávania: dištančne alebo prezenčne s negatívnym testom žiaka a jedného zákonného zástupcu.

 

Prinášame Vám výsledky:

Počet žiakov 5. – 9. ročníka                                                                                                  120 žiakov
Počet žiakov, o ktorých sme získali informáciu o vzdelávaní od januára 105 žiakov
Počet žiakov v dištančnom vzdelávaní                                                                           25 žiakov
Počet žiakov v prezenčnom vzdelávaní                                                                          80 žiakov

 

Z predchádzajúcich výsledkov vyplýva, že od 11. januára 2021 bude na našej škole prebiehať riadne prezenčné vyučovanie v 5. -  9. ročníku, bez obmedzenia počtu hodín, presne v súlade s metodickým usmernením MŠVVaŠ, samozrejme, za predpokladu negatívnych testov žiakov a zamestnancov školy. V prípade pozitívnych výsledkov na Covid 19  budeme postupovať podľa ďalších usmernení.

Pretestovanie sa uskutoční v termíne od 7.  – 9. januára 2021, po dohode so zriaďovateľom. O presnom mieste, termíne a čase vás budeme včas informovať.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou individuálnych konzultácii prezenčnou formou po skončení prezenčného vyučovania v škole. Online vyučovanie, prostredníctvom videokonferencií,  sa poskytovať nebude.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní