SpäťOlympiáda v nemeckom jazyku


V utorok 26. novembra 2019 sa v jazykovej učebni stretlo osem milovníkov nemeckého jazyka, aby predviedli v školskom kole olympiády, čo sa v nich skrýva a aké majú vedomosti z daného predmetu. Žiaci si zmerali sily v písomnej a ústnej časti.

1. miesto Nina Kuviková  (9.A)

2. miesto Matúš Gago      (9.B)

3. miesto Nicolas Stacho  (8.A)

Ninka ďalej postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať  v januári. Držíme jej silno päste a ako sa hovorí - viel Glück!

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás budúci rok, auf Wiedersehen!

​​​​​​​


21.11. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V tomto školskom roku, konkrétne 6. novembra 2019, sme vstúpili do 12. ročníka existencie olympiády zo SJL,  v ktorej nám jedenásť žiakov ukázalo v písomnej časti svoje teoretické vedomosti a svoje rečnícke umenie predviedli v ústnej časti.

Odborná porota rozhodla nasledovne:
1. miesto: Zuzana Kristová (9. A)
1. miesto: Magdaléna Hornáčková (8. A)
2. miesto: Izabela Janíčková (9. B)

3. miesto: Kristína Ivanová (8. A)


Výhercom blahoželáme,  všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Zuzke Kristovej,  ktorá postupuje do okresného kola, prajeme pri reprezentácii školy veľa šťastia.


11. - 15. november 2019

Výsledky školského kola iBobor

kategória KADETI

11.11. 2019  si svoje vedomosti zmerali žiaci 8. a 9. ročníka v medzinárodnej informatickej súťaži  iBobor. V tejto kategórii súťažilo 35 žiakov, z toho 17 bolo úspešných riešiteľov, t.j. získali viac ako 50 bodov. Výsledky školského kola sú nasledovné:

1. miesto - Vladimír Štefunko - 9.A

2. miesto - Katka Šuranová - 9.A

3. miesto - Juraj Kubovič - 9.A

4. miesto - Patrik Dobiš - 8.A

5. miesto - Nikolas Stacho - 8.A

Blahoželáme!

kategória DROBCI

12.11. 2019 si zmerali svoje vedomosti v informatickej súťaži  žiaci 3. ročníka a takto uspeli v školskom kole:

1. miesto Maxim Saša Lehuta - 100 % úspešnosť

2. miesto Simonka Kusá, Jožko Lehota

3. miesto Karolínka Buberníková

4. miesto Lukáško Gajarský


 kategória Benjamíni

Dňa 13.11. 2019 sa konalo školského kolo informatickej  súťaže iBobor - kategória Benjamíni (žiaci 6. a 7. ročníka) s nasledovnými výsledkami:

1. miesto Renátka Karczubová (6.), Natália Furucová (7.)

2. miesto Milan Torony (6.)

3.miesto Tamarka Tomčíková (6.)

Blahoželáme!


kategória Bobríci

Dňa 15.11. 2019 sa konalo školské kolo súťaže iBobor - kategória Bobríci. Výsledky tohto kola sú následovné:

4. ročník

1. miesto Laurika Poláková

2. miesto Roman Hrivňák

3. miesto Veronika Balážová


5. ročník

1. miesto Boris Kováč

2. miesto  Terezka Haršányová, Natálka Ivančíková

3. miesto Filip Orlický, Michal Dobiš, Veronika Fatranská

Blahoželáme!

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943