Späť

Úspechy v šk. roku 2018/2019


Výsledky súťaže VŠETKOVEDKO- výsledky za našu školu

1. miesto Karolína Buberníková - Všetkovedko školy

2.miesto Simona Kusá

3. miesto Viviene Weberová, Laura Poláková

Blahoželáme !


Školské kolo "Minoolympiády" v ANJ

​​​​​​​

Dňa 5.6. 2019 sa niektorí žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do školského kola vedomostnej súťaže „Miniolympiáda v anglickom jazyku“. V nej si preverili svoje vedomosti a znalosti z angličtiny v písomnej a v ústnej časti.

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešnými riešiteľmi, pretože získali viac ako 50%. Tí najlepší sa umiestnili nasledovne:

                                                3. ročník

                                               1. miesto: Laura Poláková

                                               2. miesto: Vivien Weberová

                                                                     Maxim Kone

                                               3. miesto: Ján Belko

​​​​​​​

                                               4. ročník

                                               1. miesto: Michal Dobiš

                                               2. miesto: Tereza Haršányová

                                               3. miesto: Filip Orlický

                                                                    Sebastián Šipkovský


Srdečne gratulujeme !!!Okresné kolo literárnej súťaže v autorskej poézii a próze PRVOSIENKY

II. kategóri - poézia

3. miesto Marek Sekera, 7.B


III. kategória - poézia 

1. miesto Nina Kuviková, 8.A


II. kategória - próza

2. miesto Kristína  Ivanová, 7.A

Blahoželáme!!!


Výsledky IQ olympiády

Stali sme sa školou s najvyšším percentuálny zapojením našich žiakov do súťaže IQ olympiáda!

Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 309 riešiteľov, z toho v Trnavskom kraji 838. Na našej škole súťažilo 97 žiakov 5 . -9. ročníka, z ktorých bolo  61 úspešných riešiteľov ( 75% úspešnosť).

Na 1. mieste sa na našej škole  umiestnila Zuzana Pittová, žiačka 7. B triedy, ktorá v Trnavskom kraji  obsadila 29. miesto. BLAHOŽELÁME!

Výsledky prvej desiatky:

1. miesto Zuzana Pittová
2. + 3. miesto Matúš Blejštil, Vladimír  Štefunko

4. miesto Karolína  Dubovická

5. miesto Marek Dobiš

6.  + 7. miesto Magdaléna Hornáčková, Stefanie Rusenova

8. miesto  Emma Moncmanová

9. miesto Ján Hanzel

10. miesto Jakub Božek /9.ročník/, Marek Sekera

Obvodné kolo literárnej súťaže Hollého pamätník - výsledky

V obvodnom kole súťaže nás reprezentovali žiaci z prvých miesto školského kola. Úspešné boli 2 žiačky,

Stella Matyášová a Kristína Ivanová, ktoré obsadili krásne 3. miesto a postúpili do  okresného kola

Blahoželáme!


Okresné kolo matematickej olympiády - výsledky

Našu školu reprentovali  na okresnom kole matematickej olympiády žiačky 7.B triedy, Zuzka Pittová a Magdalénka Hornáčková, ktoré boli úspešné riešiteľky a obsadili pekné miesta v rámci okresu:

Zuzana Pittová - 5. miesto

Magdaléna Hornáčková - 7. miestoOkresné kolo výtvarnej súťaže  "Veľkonočné aranžovanie"

Na okresnom kole súťaže nás reprezentovala žiačka 7.B, Emma Moncmanová, ktorá obsadila v kategórii - 

povinná väzba - krásne 1. miesto.

V kategórii voľná väzba získala 2. miesto. 


​​​​​​​

Blahoželáme !


              Okresné kolo biblickej olympiády - výsledky

Naše žiačky reprezentovali našu školu na krajskom kole biblickej olympiády dňa 20.3.2019 na Arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Umiestnili sa na peknom 7. mieste. Gratulujeme.

​​​​​​​Celoslovenské kolo  literárnej súťaže "A slovo bolo u Boha.."

23. marec. 2019
Na celoslovenskom kole nás reprezentoval žiak 4. ročníka, Lucas Buzinger.


​​​​​​​
Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda - výsledky

Maxim Kone -3. ročník - úspešný riešiteľ

Vladimír Štefunko - 8.A - 3. miesto

Blahoželáme!
Okrené kolo literárnej súťaže- "Keď si vymýšľam"

Nina Kuviková - 8.A - 2. miesto

Blahoželáme!
Školské kolo  - Hollého pamätník

Výsledky recitačnej súťaže Hollého pamätník 2019


I. kategória poézia (2. - 4. ročník)

1. miesto Zara Michaličková

2. miesto Sebastián Šipkovský

3. miesto Sabína Košíková


I. kategória próza (2. - 4. ročník)

1. miesto Ema Páleníková

2. miesto Laura Poláková

3. miesto Lucas Buzinger


II. kategória poézia (5., 6. ročník)

1. neudelené

2. neudelené

3. Natália Furucová (6. ročník)


II. kategória próza (5., 6. ročník)

1. Stella Matyášová (6. ročník)

2. Natália Šimková   (5. ročník)

3. Renáta Karczubová (5. ročník)


III. kategória poézia (7., 8., 9. ročník)

1.  Ema Kondákorová (8.B)

2.  neudelené

3.  neudelenéIII. kategória próza (7., 8., 9. ročník)

1.  Kristína Ivanová (7. A)

2.  Matúš Blejštil (8. A)

3.  Marek Sekera (7. B)


Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13.3. 2019.

Dejiny sebavedomia - výtvarná súťaž, krajské kolo

V septembri 2018 sa konalo krajské kolo výtvarnej súťaže s názvom Dejiny sebavedomia,

v ktorej získal žiak 7. ročníka, Andrej Ivančík

krásne 2. miesto. Blahoželáme!


Technická olympiáda - okresné kolo

Na okresnom kole technickej olympiády nás reprezentovali žiaci 9. ročníka Samo Formamko a Jakub Božek, ktorí sa umiestnili na 5. mieste. 

Blahoželáme


Expert - geniality show, celoslovenské kolo

Najúspešnejšní riešitelia školy:

1. miesto Zuzana Pittová 92,2 %

2. miesto Matúš Blejštil 90,5 %

3. miesto Patrik Dobiš 77,8 %


Pytagoriáda - školské kolo

Úspešní riešitelia  školského kola 3. - 4. ročník:

1. miesto Milan Toronyi

2. miesto Maxim Kone,Natália Ivančíková


Úspešní riešitelia školského kola  6. - 8. ročník:

1. miesto Vladimír Štefunko

2. miesto Magdaléna Hornáčková

3. miesto Karolína Dubovická

4. - 6. miesto Zuzana Pittová, Matúš Blejštil, Peter Kudlík


....a Slovo bolo u Boha...

recitačná súťaž

Dňa 11.12.2018 sa konalo na gymnáziu Angely Merici v Trnave krajské kolo súťaže "A Slovo bolo u Boha", v ktorom žiaci súťažili v prednese kresťanskej prózy a poézie. Našu školu reprezentovali Karolínka Pastuchová, Stellka Matyášová a Lucas Buzinger, ktorý vo svojej kategórii zvíťazil a obsadil 1.miesto. Lucas bude našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole tejto súťaže. Srdečne blahoželáme!


Vianočné aranžovanie

výtarná súťaž

foto v galérii

Dňa 11. decembra 2018 sa konalo okresné kolo výtvarnej súťaže na ktorom nás reprezentovali žiačka Hanka Bachratá a Emmka Moncmanová zo 7. ročníka. Priniesli nám pre školu krásne umiestnenia:

Emma Moncmanová - 1. miesto v kategórii povinná väzba

Hanka Bachratá - 2. miesto v kategórii voľná väzbaŠaliansky Maťko

Dňa 26.11. sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka preniesli do sveta povestí. Najodvážnejší  žiaci súťažili v ich prednese.

 Celkové umiestnenie:

  1. miesto:Laura Timea Poláková a Ema Páleníková
  2. miesto: Rebeka Karczubová a Emma Pereslény
  3. miesto: Vivienne Anna Weberová a  Lucas Buzinger

                                  

Víťazom srdečne blahoželáme. J


Olympiáda v slovenskom jazyku - školské kolo 

Do školského kola, ktoré sa konalo  27. novembra 2018, sa v hojnom počte zapojili aj naši žiaci – milovníci slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvou bolo vypracovanie testu, ktorý bol zameraný hlavne na zisťovanie čitateľskej gramotnosti. 

V druhej časti odborná porota zisťovala, akú úroveň dosahujú žiaci v štylistickej stránke jazyka a v poslednej, tretej časti, si žiaci zmerali sily v rečníckych prejavoch.

Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:
1. miesto: Lucia Dobišová (9. ročník)
2. miesto: Izabela Janíčková (8. B)
3. miesto: Nina Kuviková (8. A), Šimon Šuran (9. ročník)


Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, vidíme sa o rok! :)


Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 22.11.2018 sa u nás konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si overili svoje jazykové schopnosti najprv v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a z gramatického testu. V ústnej časti opisovali obrázok a rozprávali na zadanú tému. Prvé tri miesto obsadili nasledovní žiaci:

1. miesto - Lucia Dobišová

2. miesto - Nina Kuviková

3. miesto - Šimon Šuran a Adrián Ukropec

Lucka Dobišová a Ninka Kuviková budú našu školu reprezentovať na okresom kole v Trnave. Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Veríme, že aj táto skúsenosť bude žiakov motivovať k učeniu sa nemeckého jazyka.


Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


V utorok 20.11. 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku. 29.ročník tejto súťaže prebiehal na našej škole v troch kategóriách: 1A, 1B, 1C.

V kategórii 1A (pre žiakov 4.,5.,6.,7.ročníka) súťažilo spolu 7 žiakov, v kategórii 1B (8.,9.ročník) to bolo 11 súťažiacich a 1 žiak súťažil v kategórii 1C (pre žiakov, ktorých jeden z rodičov je inej národnosti a žiak zároveň žil v anglicky hovoriacej krajine a navštevoval tam aj školu).

Najúspešnejšími žiakmi boli:

                                               Kategória 1A

                                               1. miesto: Kristína Ivanová 

                                               2. miesto: Paula Šimáková 

                                               3. miesto: Peter Šimák 

                                               Kategória 1B

                                               1. miesto: Juraj Kubovič 

                                               2. miesto: Ondrej Baláž 

                                               3. miesto: Matúš Blejštil 

                                               Kategória 1C

                                               Jakub Božek 


Žiaci Kristínka Ivanová a Juraj Kubovič zároveň postupujú do Okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

Jakub Božek, ako úspešný riešiteľ,  postupuje do krajského kola, ktoré bude vo februári 2019.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole !


Medzinárodná informatická súťaž iBobor

Kategória KADETI - žiaci 8. a 9. ročníka

Súťaže sa dnes zúčastnilo 18 žiakov, z ktorých sa úspešnými riešiteľmi stali nasledovní žiaci v poradí od najúspešnejšieho:

  1.  miesto Juraj Kubovič, Vladimír Štefunko
  2. miesto Damián Gotthardt
  3. miesto Matúš Blejštil, Samuel Formanko
  4. miesto Šimon Šuran
  5. miesto Marián Bachratý
  6. miesto Jakub Božek 

Chlapcom blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.

V utorok, 13. 11. 2018 budú našu školu v tejto súťaži reprezentovať žiaci 3.  ročníka, ktorým držíme palce. 

Kategória Drobci - žiaci 3. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov 3. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Výsledky:

1. miesto Laura Poláková

2. miesto Roman Hrivňák

3.miesto Nikola Štafenová

4. miesto Veronika Balážová, Maxim Kone

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.


Kategória Benjamíni - žiaci 6.  a 7. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Z nich úspešní boli 9 žiaci v nasledovnom poradí. Absolútne prevenstvo na našej škole zatiaľ patrí Magdaléne Hornáčkovej, ktorej sa podarilo získať plný počet možných bodov.

Výsledky:

1. miesto Magdaléna Hornáčková

2. miesto Patrik Dobiš

3. miesto Ela Haršányová

4.miesto Zuzanaa Pittová

5. miesto Emma Moncmanová

6.miesto Marek Sekera

7. miesto Timur Bergl

8. miesto Hana Bachratá

9. miesto Lenka Kubovičová

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky


Kategória Bobríci

Súťažilo 17 žiakov 4. a 5. ročníka. Úspešných bolo 5 žiakov. Plný počet bodov sa podarilo získať 2 žiakom, Andrejke Tomčíkovej a Renátke Karczubovej. 

Výsledky:

1. miesto Renáta Karczubová, Andrea Tomčíková

2. miesto Milan Torony, Tomáš Gašparovič

3. miesto Rebeka Heregová


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Elektronická prihláška
ZBER PAPIERA
Letná škola
Poplatok za ŠKD
Darujte 2% zo svojich daní