Späť

Úspechy v šk. roku 2018/2019


Medzinárodná matematická súťaž iBobor

Kategória KADETI - žiaci 8. a 9. ročníka

Súťaže sa dnes zúčastnilo 18 žiakov, z ktorých sa úspešnými riešiteľmi stali nasledovní žiaci v poradí od najúspešnejšieho:

  1.  miesto Juraj Kubovič, Vladimír Štefunko
  2. miesto Damián Gotthardt
  3. miesto Matúš Blejštil, Samuel Formanko
  4. miesto Šimon Šuran
  5. miesto Marián Bachratý
  6. miesto Jakub Božek 

Chlapcom blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.

V utorok, 13. 11. 2018 budú našu školu v tejto súťaži reprezentovať žiaci 3.  ročníka, ktorým držíme palce. 

Kategória Drobci - žiaci 3. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 5 žiakov 3. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

Výsledky:

1. miesto Laurika Poláková

2. miesto Roman Hrivňák

3.miesto Nikolka Štafenová

4. miesto Veronika Balážová, Maxík Kone

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledky.


Kategória Benjamíni - žiaci 6.  a 7. ročníka

Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Z nich úspešní boli 9 žiaci v nasledovnom poradí. Absolútne prevenstvo na našej škole zatiaľ patrí Magdalénke Hornáčkovej, ktorej sa podarilo získať plný počet možných bodov.

Výsledky:

1. miesto Magdalénka Hornáčková

2. miesto Patrik Dobiš

3. miesto Elka Haršányová

4.miesto Zuzka Pittová

5. miesto Emka Moncmanová

6.miesto Marek Sekera

7. miesto Timur Bergl

8. miesto Hanka Bachratá

9. miesto Lenka Kubovičová

Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské výsledkyKontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943