Späť


22.6. 2018

Športové súťaže

Športové hry ZMO

beh na 50 m

regionálne kolo

Vendelín Čierňava

7.B

1. miesto

Športové hry ZMO

skok do diaľky

regionálne kolo

Vendelín Čierňava

7.B

1. miesto

Športové hry ZMO

štafeta

regionálne kolo

Vendelín Čierňava

Ján Hanzel

7.B

7.A

2. miesto

Športové hry ZMO

beh na 300 m

regionálne kolo

Peter Kudlík

5.

2. miesto

regionálne kolo

Ján Hanzel

7.A

4. miesto

Športové hry ZMO

vybíjaná

regionálne kolo

Žiačky 6. a 7. ročníka

2. miesto

Volejbal

obvodné kolo

chlapci 8. – 9.

3. miesto

Basketbal

obvodné kolo

chlapci 7. – 9.

2. miesto

Basketbal

okresné kolo

chlapci 7. – 9.

4. miesto

Midicoolvojebal

obvodné kolo

chlapci 6. – 9.

2. miesto

Futbal cup

obvodné kolo

chlapci 6., 7., 9. ročník

3. miesto

Malý futbal

okresné kolo - finále

chlapci 6., 7. ročník

3. miesto

Vybíjaná

okresné kolo

mladší žiaci

2. miesto22.6. 2018

Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda

Terezka Hornáčková - 5. miesto - úspešná riešiteľka

Magdalénka Hornáčková - 6. miesto - úspešná riešiteľka

Vladimír Štefunko - 7. miesto - úspešný riešiteľ


22.6. 2018

Okresné kolo matematickej olympiády Z8

Terezka Hornáčková - 4. miesto - úspešná riešiteľka


22.6. 2018

Okresné kolo matematickej olympiády Z6

Patrik Dobiš - 11. miesto - úspešný riešiteľ

Zuzana Pittová - 14. miesto22.6. 2018

Klokan/Klokanko - medzinárodná matematická súťaž

Viktória Dobišová - úspešná riešiteľka, školský šampión

Úspešní riešitelia:

Lukáš Gajarský

Maxim Saša Lehuta

Samuel Lacuška

Terezka Haršányová

Renátka Karczubová

Patrik Dobiš

Magdalénka Hornáčková

Vladimír Štefunko15.5. 2018

Výsledky IQ olympiády

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do krajského kola IQ olympiády, kde získali pekné miesta. Najúspešnejšou žiačkou  našej školy sa stala Terezka Sárková, žiačka 7.A triedy, ktorá  sa v rámci školy umiestnila na 1. mieste a  v rámci Trnavského kraja obsadila 45. miesto, spomedzi 1 131 žiakov. Tu vám prinášame výsledky 10 najúspešnejších žiakov našej školy:

Poradie (škola)

Poradie (kraj)


Priezvisko, meno

Trieda

Kvantil (kraj)

Kvantil (celkom)

1.

45.


Sárková, Terézia

7.A

95.98

95.29

2.

65.


Blejštil, Matúš

7.A

94.22

93.20

3.

103.

.

Furucova, Natalia

5.A

90.64

89.28

4.

115.


Hornáčková, Magdaléna

6.b

89.67

88.22

5.

122.


Malych, Samuel

7.A.

89.06

87.69

6.

138.


Hornáčková , Terézia

8.A

87.73

86.39

7.-8.

155.


Čierňava, Vendelín

7.B

85.88

84.22

7.-8.

155.


Pittová, Zuzana

6.B

85.88

84.22

9.

173.


Kuviková, Nina

7.A

84.51

82.58

10.

199.


Kudlík, Peter

5.A

82.04

80.39

Blahoželáme!11.5. 2018

3. miesto v okresnom kole biologickej olympiáde a postup do krajského kola

Naša šikovná žiačka, Terezka Hornáčková z 8. triedy sa popri predmetoch - dejepis , geografia, matematika, anglický jazyk a   slovensky jazyk  zapojila tiež  aj do biologickej olympiády kategórie E, na ktorú sa pripravovala už od októbra 2017.Bolo bolo potrebne naučiť sa 50 názvov predpisaných druhov živočíchov a to v slovenčine aj latinčine, niečo o danom živočíchovi a ešte zdokumentovať 10 druhov živočíchov vo forme ich pozostatkov, alebo fotografií. Svoje pozorovania zhrnúť v správe, ktorú bolo potrebné predložiť komisii spolu so zbierkou. Po úspešnom absolvovaní okresného kola, kde sa umiestnila na 3. mieste, postúpila do krajského kola. Terezka je  žiačkou, ktorá sa nevzdáva a ide za svojim cieľom. Môže byť vzorom ostatným žiakom, ktorým sa snažia rozvíjať svoje vzdelanie nad rámec učebných osnov. Na základe bádania, riešenia úloh rozvíjať tak svoje myslenie a prehlbovať vzdelanie.

Takže žiaci neváhať, nebáť sa toho a zapojiť sa do ďalšieho ročníka  olympiády. Tentokrát sa zameriame na rastliny a treba už začať s tvorbou herbára.

pani učiteľka Grešnerová13.3. 2018

EXPERT geniality show

V našej škole máme veľa expertov, ktorí vynikajú v rôznych  oblastiach. Podaktorí z nich to majú aj oficiálne potvrdené. Zúčastnili sa totiž celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, kde súťažilo  10 297 žiakov zo 478 škôl Slovenska.

Z našej školy súťažilo 17 žiakov 6. – 9. ročníka v 4 oblastiach – Mozgolamy, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie a Do you speak English?. Najväčšími expertkami školy sa stali sestry Magdalénka (6.B) a Terezka (8.r) Hornáčkové,

ktoré sa umiestnili  na popredných miestach.

Všetci zúčastnení dostali malú odmenu a víťazky vecné ceny.

Sme na všetkých veľmi hrdí a tešíme sa z úspechov!2.3. 2018

Hollého pamätník

Koniec februára už tradične patrí recitačnej súťaži, Hollého pamätník, do ktorého sa každoročne zapoja najlepší recitátori z 2. - 9. ročníka. . Tento školský rok sme do školského kola súťaže zaradili aj špeciálnu kategóriu - prváci.  Víťazi tejto katogórie síce nepostupujú do obvodného kola, ale majú možnosť získať novú skúsenosť. Deti sa zapojením to tejto súťaže učia  nielen prekonať trému a dokázať vystúpiť pred publikom, ale tiež uvedomiť si, že v súťaži nemôžu  vyhrať všetci.   Táto skúsenosť je veľmi dôležitá v živote.

Fotografie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

                I. stupeň

Prváci (samostatná kategória) - nepostupujúca kategória

1. miesto -      Karolína Kaššáková, 1.B

2. miesto -      Sabina Košíková, 1.B

3. miesto -      Damian Šípkovský, 1.B

3. miesto-       Filip Kostolanský, 1.A


1. kategória – Poézia

1. miesto -      Zara Michaličková, 2.

2. miesto -      Adrián Podmanický, 2.

3. miesto -      Natália Šimková, 4.B


1. kategória – Próza

1. miesto –      Renáta Karczubová, 4.A

2. miesto -      Andrea Tomčíková, 4.B

3. miesto -      Lucas Buzinger, 3.                 II. stupeň

2. kategória – Poézia

1. miesto –      neudelené

2.miesto –       Patrik Dobiš, 6.A

3. miesto -      neudelené


2. kategória – Próza

1. miesto-       Marek Sekera, 6.B

2. miesto -      Stella Matyášová, 5.

3.miesto -       Karolína Pastuchová, 5.


3. kategória – Poézia

1.miesto -       neudelené

2.miesto -       Viktória Jahvodková, 9.

3.miesto -       Terézia Hornáčková, 8.


3. kategória – Próza

1.miesto -       Zuzana Kristová, 7.A

2.miesto -       Izabela Janíčková, 7.B

3.miesto -       Matúš Blejštil, 7.A

Školské kolo Hollého pamätník sa uskutočnílo v dňoch 21. 2. a 22.2. 2018.


Víťazi všetkých kategórií postupujú do obvodného kola držíme im palce. Sú to títo žiaci:


1. kategória – Poézia

1. miesto -      Zara Michaličková, 2.


1. kategória – Próza

1. miesto –      Renáta Karczubová, 4.A


2. kategória – Próza

1. miesto-       Marek Sekera, 6.B


3. kategória – Próza

1.miesto -       Zuzana Kristová, 7.A
1.3. 2018

Súťaž „SPELLING BEE“        

                                 

V týždni pred jarnými prázdninami si žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy overili svoje vedomosti z hláskovania v anglickom jazyku v súťaži „Spelling Bee“. Pani učiteľky mali naozaj náročnú úlohu, keďže súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a odhodlaní zvíťaziť. Napriek tomu, že stupne víťazov patria vždy iba trom, všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili patrí veľká pochvala!

Víťazmi v treťom ročníku sa stali:

  1. miesto               Ivan Križan
  2. miesto               Filip Orlický
  3. miesto               Natália Ivančíková


Víťazmi vo štvrtom ročníku sa stali:

  1. miesto               Milan Toronyi
  2. miesto               Tomáš Gašparovič
  3. miesto               Renátka Karczubová21.2. 2018

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 15. 2. 2018 si v Kalokagatii-CVČ na okresnom kolo Dejepisnej olympiády overili svoje vedomosti z histórie žiaci našej školy:  Kristínka Ivanová (6.A), Nicolas Stacho (6. A), ôsmačky Terezka Hornáčková a Nina Ivančíková a deviatakov reprezentoval Jakub Csinger. Terezka Hornáčková  sa umiestnila na krásnom 2. mieste a postupuje do krajského kola.

Gratulujeme a prajeme veľa šťastia! 


9.2. 2018

Okresné kolo geografickej olympiády

V utorok, 6. februára 2018 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády, na ktorej nás reprezentovali žiaci: Terezka Hornáčková, Magdalénka Hornáčková, Nikolas Stacho a Nina  Ivančíková. Najlepšie sa umiestnila žiačka 8. ročníka, Terezka Hornáčková, ktorá v rámci okresu obsadila pekné 13. miesto. Baloželáme. 


Všetkovedko

30.1. 2018

Celoslovenského kola vedomostnej súťaže sa zúčastnilo z celého Slovenska 20 470 detí 2 . - 5. ročníka. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a opäť sa nám poradilo získať krásne umiestnenia.

Najelpšie sa umiestnila žiačka 4.A - Renátka Karczubová, ktorá obsadila krásne 8. miesto.

Na 29. miesto sa umiestnila Stellka Matyášová z 5. ročníka a

47. miesto obsadil žiak 4.B - Milanko Torony. Našim reprezentantom blahoželáme!Baroko - medzinárodná výtvarná súťaž

Do tejto medzinárodnej súťaže sa zapojili aj naši žiaci 4.B triedy, pod vedením pani učiteľky Fabianovej. Ich práce boli vystavené na výstave v Paríži.

Zdroj: http://www.hravyarchitekt.cz/hravy-architekt-v-roce-2017/

DĚTI VYSTAVUJÍ SVÉ PRÁCE V PAŘÍŽSKÉ CENTRÁLE WHC UNESCO Tisková zpráva V Praze 24. srpna 2017 Od 23. do 30. srpna 2017, probíhá v pařížské centrále WHC UNESCO výstava dětských prací BAROKO OČIMA DĚTÍ, která vznikla v rámci mezinárodního výtvarně- architektonického projektu Hravý stavitelé chrámů. Letošního pátého ročníku se zúčastnilo 26 základních škol z 11 států světa, vedle dětí z České republiky jde například o děti ze států Střední a Jižní Ameriky, zbylé školy jsou z Evropy. Výstava vystihuje, jak tento fenomenální umělecký sloh vnímají děti. „Baroko bývá považováno za poslední univerzální sloh, který má navíc v každé zúčastněné zemi svou specifickou podobu. Dětský pohled na svět bývá někdy dost odlišný od toho našeho, a tak jsme se pro letošní rok rozhodli zjistit, jak na děti působí právě barokní kultura,“ říká Petr Ivanov, předseda spolku Hravý architekt, který společně s festivalem architektury a urbanismu Czech Architecture Week projekt pořádá. Děti měly v rámci letošního ročníku následující úkoly: Měly památky výtvarně zpracovat, vytvořit model a natočit multimediální medailon. Na pařížské výstavě návštěvníci uvidí, jak děti zvládly zpracovat první dva úkoly, obrázky a modely. Výstava je jedním z vrcholů mezinárodního projektu a proběhne v sídle WHC UNESCO, organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, která na projektu úzce participuje. Letošní ročník mezinárodního výtvarně-architektonického projektu pro děti, který vzniká pod hlavičkou Hravého architekta, tvoří výtvarně-vzdělávací část a tři výstavy. První z nich proběhla v červnu v Mariánské Týnici, poslední pak bude hostit pražský Clam-Gallasův palác. Právě její součástí bude hravá, interaktivní část. „Projekt je určený primárně dětem 3. a 4. tříd. Letos se ho zúčastnilo 26 základních škol, 15 jich bylo z České republiky, zbývajících 11 pak z Peru, Mexika, Brazílie, Francie, Itálie, Slovinska, Polska, Slovenska, Německa a Litvy,“ vyjmenovává Sylvia Hanáková, ředitelka spolku Hravý architekt a dodává, že svět dětské fantazie je pro ni nevyčerpatelným zdrojem inspirace a jistou formou terapie.

Výstava Baroko očima dětí

Termín: 23. – 30. srpna 2017

Místo konání: Centrála WHC UNESCO, 7 Place de Fontenoy, Paříž, Francie

Organizátoři: Hravý architekt, z.s., Czech Architecture Week, s.r.o. Partneři: WHC UNESCO
Technická olympiáda

Dňa 30. novembra 2017 sa naši žiaci 8. ročníka, pod vedením pána učiteľa Bachratého, zapojili do okresného kola Technickej olympiády, v ktorej získali krásne 3. miesto. Chlapcom, Jakubovi Božekovi a Samovi Formankovi,  blahoželáme.


Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo


V pondelok 20.11. 2017 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku. 28.ročník tejto súťaže prebieha v dvoch kategóriách: 1A a 1B.

V kategórii 1A (je určená pre žiakov 4.,5.,6.,7.ročníka) súťažilo spolu 14 žiakov a v kategórii 1B (8.,9.ročník) to bolo 7 súťažiacich.

Najúspešnejšími žiakmi boli:

                                               Kategória 1A

                                               1. miesto: Juraj Kubovič (7.A)

                                               2. miesto:xxxxxxxxxxxxx(7.A)

                                               3. miesto: Terézia Sárková (7.A)


                                               Kategória 1B

                                               1. miesto: Paulína Michálková (9.A)

                                               2. miesto: Vitória Dobišová (9.A)

                                               3. miesto: Nina Ivančíková (8.A)


Žiaci Juraj Kubovič a Paulínka Michálková zároveň postupujú do Okresného kola súťaže, ktoré sa uskutoční v januári 2018.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov ďalšom kole !Súťaž ENVItalent – výsledky 2. kola (október) - celoslovenské kolo

kategória D

meno a priezvisko                        Klub                    Trieda                               počet bodov (27/20,5)

Dominika Gagová           Bútľavka_Voderady       7                                        27

Ema Kondákorová          Bútľavka_Voderady       7                                        27         

Ema Moncmanová         Bútľavka_Voderady       7                                        27         

Izabela Janíčková            Bútľavka_Voderady       7                                        27

Tamara Bilčíková            Bútľavka_Voderady       7                                        27

Terézia Sárková              Bútľavka_Voderady       7                                        26

Magdaléna Hornáčková Bútľavka_Voderady    6                                      27

Marek Sekera                  Bútľavka_Voderady       6                                        27


kategória C

meno a priezvisko                        Klub                    Trieda                               počet bodov (25/19)

Viktória Dobišová           Bútľavka_Voderady       9                                        24

Kristián Grežďo               Bútľavka_Voderady        8                                        22

Šimon Šuran                    Bútľavka_Voderady         8                                         24

Terézia Hornáčková       Bútľavka_Voderady       8                                        24
Informatická súťaž - iBobor 2017/2018 - celoslovenské kolo

úspešní riešitelia

kategória Benjamín

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok


1429. - 1682.

Patrik Dobiš, 6. A

61,35 bodov, 92. percentil

diplom

2130. - 2218.

Ema Kondákorová, 7. B

58,68 bodov, 88. percentil

diplom

2983. - 3032.

Miriam Gajarská, 7. A

55,02 bodov, 83. percentil

diplom

3518. - 3633.

Lea Formanková, 7. A

53,36 bodov, 80. percentil

diplom

3634. - 3728.

Ján Hanzel, 7. A

53,35 bodov, 79. percentil

diplom

3844. - 4072.

Vladimír Štefunko, 7. A

52,02 bodov, 78. percentil

diplom


Kategória Kadet

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok


1601. - 1905.

Viktória Dobišová, 9.

62,68 bodov, 89. percentil

diplom

1989. - 2104.

Jakub Božek, 8.

61,35 bodov, 86. percentil

diplom

2554. - 2742.

Terézia Hornáčková, 8.

58,68 bodov, 83. percentil

diplom

3585. - 3613.

Samuel Formanko, 8.

55,01 bodov, 76. percentil

diplom

3775. - 3852.

Lucia Dobišová, 8.

54,68 bodov, 74. percentil

diplom

Olympiáda z nemeckého jazyka – školské kolo

Dňa 14.11.2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka, na ktorom sa zúčastnili žiačky 8. a 9. ročníka. Dievčatá boli šikovné a umiestnili sa nasledovne:

1.miesto - Lucia Dobišová 

2.miesto - Paulína Michálková

3.miesto - Viktória Dobišová 


Veríme, že na našej škole bude i naďalej záujem o štúdium nemeckého jazyka a žiačkam želáme veľa úspechov a dobrých známok.


Srdečne blahoželáme!


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 2.11. 2017 sa na našej škole uskutočnil 10. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 5 žiačok z 8. a 9. ročníka.  Olympiáda zo slovenského jazyka je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Súťaž bola rozdelená do niekoľkých častí: práca s textom (25 bodov), transformácia textu (10 bodov),  ústny prejav (10 bodov).  Žiaci mohli spolu získať maximálne 45 bodov.

Výsledky boli nasledovné:

  1. miesto: Terézia Hornáčková (8. ročník) – získala 42,5 bodu,
  2. miesto: Viktória Jahvodková (9. ročník) – získala 41 bodov,
  3. miesto: Viktória Dobišová (9. ročník) – získala 39,5 bodu.

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 29.11. 2017 v CVČ Kalokagatia Trnava, postúpila Terezka Hornáčková, budeme jej držať palce!!!Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní