Späť

Testovanie žiakov 9. ročníka v školskom roku 2016/2017

Tohtoročný deviataci boli mimoriadne úspešní. Dostali sa na 1. miesto  v matematike v rámci štátnych škôl okresu Trnava a na 3. miesto v úspešnosti zo slovenského jazyka. Blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť ZŠ  v %

74,1

71,0

Priemerná úspešnosť SR  v %

56,4

61,2

Rozdiel

+ 17,7

+ 9,8

 

Testovanie žiakov 5. ročníka v školskom roku 2016/2017

 Aj naši piataci získali nadpriemerné výsledky oproti celoslovenského priemeru.

 

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť ZŠ v %

71,2

71,9

Priemerná úspešnosť SR v %

62,3

63,1

Rozdiel

+ 8,9

+ 8,8

 

 

 

Literárna súťaž  - Prvosienky - vyhodnotenie

Kalokagatia - centrum voľného času Trnava vyhlásilo celoslovenskú  literárnu súťaž v autorskej poézii a próze do ktorej sa zapojili aj žiaci našej škole. Žiačka 6. A triedy, Nina Kuviková získala v tejto súťaži 3. miesto.

Blahoželáme!

 

 

 

Slávik - spevácka súťaž - školské kolo

Sutaz v prednese ludovej piesne sa uskutocnila 24.aprila 2017  v pondelok.

Sutazilo sa v dvoch kategoriach:

1.,2.rocnik

1.miesto: Sofia Krivosudska z 2.triedy a Vivien Weberova z 1.triedy),

2.miesto(Patka Dubovska z 2.triedy a Zarka Michalickova z 1.triedy),

3.miesto (Adelka Kondakorova z 1.triedy) a

3.,4.rocnik:

1.miesto (Stella Matyasova zo 4.triedy)

2.miesto ( Dominik Konyarik zo 4.triedy),

3.miesto (Nelka Grezdova a Filip Sarka z 3.B).

 

12.4. 2017

Klokan/Klokanko - výsledky

2. - 4. ročník - najúspešnejší riešitelia

Renátka Kaczubová -  82,2 %

Peťo Kudlík - 81,1 %

Dominik Konyárik -  78,9 %

 

5. - 9. ročník - najúspešnejší riešitelia

Vladimír Štefunko - 88,3 %

Marián Bachratý - 81,7 %

Matúš Dubovský - 80,8 %

 

 

12.4. 2017

IQ olympiáda - výsledky

V termíne od 3. apríla do 7. apríla  sa zapojili naši žiaci do  celoslovenského kola IQ olympiády, v ktorej vybojovali  pre našu školu vynikajúce úspechy. Do olympiády sa zapojilo 10 929 žiakov z celého Slovenska  a naša žiačka Alenka Štefunková obsadila spomedzi nich 36. miesto. V rámci Trnavského kraja obsadila krásne 6. miesto a  stala sa najúpešnejšou riešiteľou školského kola. Podobný úspech priniesla aj žiačka 9. ročníka Ema Zatková, ktorá obsadila 225. miesto v rámci Slovenska, 25. miesto v rámci Trnavského kraja. Obe žiačky sa stali regionálnymi finalistkami a postupujú do regionálneho kola  - západné Slovensko

Dievčatám držíme palce, aby nás úsepšne reprezentovali aj 24. apríla 2017,  na regionálnom kole.

Poradie (škola)

Poradie (kraj)

Celkové poradie

Priezvisko, meno

Trieda

Kvantil (kraj)

Kvantil (celkom)

 

1.

6.

36.

ŠtefunkováAlena

9

99.63

99.67

regionálny finalista

2.

25.

225.

ZatkováEma

9

98.31

97.83

regionálny finalista

3.

117.

971.

Hanzel, Michal

9

91.94

90.87

 

 

 

12.4. 2017

Matematická olympiáda - okresné kolo

Dňa 4. apríla 2017 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, na ktorom nás reprezentovali naši žiaci:

Terezka Hornáčková

Nina Ivančíková

Vladimír Štefunko

Matúš Gago

Najúspešnejšími sa stali:

Vladimír Štefunko - 1. miesto

Terezka Hornáčková - 2. miesto

Blahoželáme!

 

 

11.4. 2017

Biologická olympiáda - okresné kolo

Dňa 29. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v ktorom nás reprezentovali aj naši žiaci. Najúspešnejšia bola Ema Zatková z 9. ročníka, ktorá obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme

 

 

 

19.3. 2017

Pytagoriáda - okresné kolo

Dňa 14. marca 2017 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, v ktorom nás reprezentovali žiaci

Patrik Dobiš  5.A
Matúš Blejštil 6.A
Šimon Šuran 7.A
Tomáško Gašparovič 3.A

Najúspešnejším  sa stal Patrik Dobiš, ktorý sa umiestnil na 2. mieste. Od prvého miesta ho delil len jediný bod. Patrikovi blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

 

 

19.3. 2017

Hollého pamätník - obvodné kolo

Dňa 14. a 15. marca 2017 sa konalo obvodné kolo súťaže Hollého pamätník, na ktorom nás reprezentovali žiaci:

Tamara Bilčíková

Karolína Patuchová

Michal Hanzel

Zuzana Kristová

Naši žiaci boli veľmi úspešní a zo súťaže nám priniesli 1. miesto - Tamarka Bilčíková a 2. miesto - Karolínka Pastuchová. Obe dievčence postupujú do okresného kola. Blahoželáme im a držíme palce. Okresné kolo sa bude konať 28. marca 2017.

 

 

 

19.3. 2017

Hollého pamätník - školské kolo

Dňa 17. februára 2017 prebehlo na našej škole školského kolo literárnej súťaže Hollého pamätník, ktorý mal mimoriadne vysokú úroveň.  Recitátori boli výborne pripravení a hneď v úvode nás milou básňou privítala budúca recitátorka - prváčka Adelka Kondákorová. Súťažilo sa v 3 kategóriách podľa ročníkov. V každej kategórii sa vyhodnocovali najlepší recitátori v poézii a próze. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach reprezentovali našu školu v obvodnom kole. Tu sú podrobné výsledky:

I. kategória PRÓZA

1. miesto Karolína Pastuchová - 4. ročník

2. miesto Stella Matyášová - 4. ročník

3. Lucas Buzinger - 2. ročník

 

I. kategória POÉZIA

1. miesto - neudelené

2. miesto Marek Krajčovič - 3.A

3. miesto Sarah Krajčovičová - 2. ročník

 

II. kategória PRÓZA

1. miesto Zuzana Kristová  - 6.A

2. miesto Adam Gajarský - 5.A

3. miesto  Marek Sekera - 5.B

 

II. kategória POÉZIA

1.miesto Tamara Bilčíková - 6.A

2. miesto Vanesa Olleová - 7.

3. miesto Tobias Belavý - 5.B

 

III. kategória PRÓZA

1. miesto Michal Hanzel - 9. ročník

2. miesto Matúš Dubovský - 9. ročník

3. miesto  Ema Zatková - 9. ročník

 

III. kategória POÉZIA

neudelené miesta

 

 

 

 

15.2. 2017

Expert geniality show - výsledky celoslovenského kola

Expert svetobežník:

Michal Hanzel, 9.A - 83. miesto

Ondrej Baláž, 5.A - 95. miesto

 

Expert na mozgolamy

Viktória Dobišová, 8.A - 34. miesto

Terezka Hornáčková, 7.A - 76.miesto

Alenka Štefunková, 9.A - 117. miest

Michal Hanzel, 9.A -  123.  miesto

 

Expert na tajomstvá prírody

Anička  Haršányová, 9.A -  43. miesto

Terezka Haršányová, 9.A - 131 miesto

 

15.2. 2017

Obvodné kolo dejepisnej olympiády - výsledky

Obvodné kolo dejepisnej olympiády sa konalo 14.2. 2017 a pod vedením pani učiteľky Márie Páleníkovej reprezentovali našu školu títo žiaci:

Michal Hanzel, 9.A - 5. miesto v kategórii C

Terezka Hornáčková, 7.A - 6. miesto v kategórii E

Michal Morvay, 9.A - 11. miesto. v kategórii C

Všetkým reprezentantom srdečne blahoželáme k peknému úspechu.

 

 

14.2. 2017

Všetkovedko - celoslovenské výsledky

Dna 1.12.2016 sa konala súťaž Všetkovedko, na ktorej sa zúčastnili žiaci 3.,4.a 5.rocnika. Z celkového počtu (15 žiakov) 12 deti získalo titul Všetkovedkov učeň. Žiaci Paťo Dobiš (5 .A),Tobias Belavý (5.B) a Magdalénka Hornáčkova (5.B) získali titul Všetkovedko. Tento rok sa udeľoval aj titul Všetkovedko školy, ktorým sa stal Tobias Belavý a celkovo zo všetkých súťažiacich sa umiestnil na 13.mieste. Blahoželáme

 

10.2. 2017

Vyhodnotenie obvodného kola súťaže "Keď si vymýšľam"

2. miesto v súťaži vo vlastnej literárnej tvorbe získala žiačka 9. ročníka, Martina Kvasnicová s príbehom "Stroj"

Cenu poroty získala žiačka 8. ročníka, Paulína Michálková s príbehom "Neviditeľná hmota".

 

 

10.2. 2017

Vyhodnotenie obvodných kôl predmetových olympiád

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku - výsledky

Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Matúš Dubovský, ktorý pod vedením pani učiteľky Lucie Meričkovej obsadil 8. miesto. Blahoželáme !

Obvodné kolo Olympiády v slovenskom jazyku - výsledky

Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Matúš Dubovský, ktorý pod vedením pani učiteľky Moniky Suchánovej obsadil  13. miesto. Blahoželáme !

Obvodné kolo geografickej olympiády - výsledky

Pod vedením pani učiteľky Márie Páleníkovej reprezentovali našu školu títo žiaci:

Nicolas Stacho, 5. ročník - 18. miesto

Magdalénka Hornáčková, 5. ročník - 19. miesto

Kristínka Ivanová, 5. ročník - 23. miesto

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Terezka Hornáčková, 7. ročník - 17. miesto

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Olívia Zatková, 8. ročník - 19. miesto

Nikol Trubačová, 8. ročník - 23. miesto

Žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - výsledky

Dňa 19. januára 2017 sa konalo obvodné  kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii B1 v ktorom sa naša žiačka 9. ročníka, Alenka Štefunková umiestnila na krásnom 2. mieste. Blahoželáme :-)

 

Matematická olympiáda - výsledky

Dňa 24. januára 2017 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, kde nás v kategórii Z5 reprezentovali aj naši žiaci 5. ročníka:  Adam Gajarský, Magdalénka Hornáčková a  najúspešnejší  Tobias Belavý. Umiestnil sa na peknom 5. mieste. Na olympiádu ich pripravovali pani učiteľky Lovásiková a Haršányová.

Blahoželáme!

 

 

8.12. 2016

 EXPERT geniality show

EXPERT geniality show je celoslovenská súťaž, ktorá nabáda žiakov, aby nezostali spokojní len s vedomosťami zo školských lavíc, ale zaujímali sa o dianie v spoločnosti.

Žiaci si volia dve  z piatich tém. Otázky z týchto tém sú predmetom diskusií v triedach ešte aj po súťaži. Mnohí sa nimi zaoberajú aj doma. Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do tejto súťaže a niektorí dosahujú aj výborné výsledky, za čo sú odmenení diplomom a vecnými cenami.

V tomto školskom roku sa súťaž konala 1.12.2016 a výsledky budú známe 22. 12. 2016.  Už sa tešíme na  tohtoročných  expertov !

 

 

8.12. 2016

Geografická olympiáda - školské kolo

Dňa 29. 11. 2016 na našej škole prebehlo školské kolo geografickej olympiády. Tretie miesto obsadila Terezka Hornáčková (7. roč.), druhé miesto patrí Nikol Trubačovej (8. roč.) a víťazkou sa stala Magdalénka Hornáčková z 5.B. Magdalénka zároveň postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári. Víťazkám gratulujeme a prajeme veľa úspechov! :)
 

 

8.12. 2016

Dejepisná olympiáda - školské kolo

Svoje vedomosti z oblasti histórie si žiaci 2. stupňa mohli preveriť na školskom kole dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila 1. 12. 2016. Víťaznú prvú priečku obsadila Terezka Hornáčková zo siedmeho ročníka. Výborné poznatky preukázali aj deviataci Michal Morvay, ktorý skončil na 2. mieste a Michal Hanzel, ktorý obsadil peknú tretiu pozíciu. Terezka bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole olympiády, ktorá bude vo februári. Gratulujeme! :)

 

Olympiáda v NEJ - školské kolo

Dňa 22.11. sa žiačky 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili školského kola olympiády z nemeckého jazyka. Súťažné úlohy pozostávali z písomnej časti - počúvanie a čítanie s porozumením, test a z ústnej časti - opis obrázka. Poradie víťazov bolo nasledovné:
1. miesto - Alenka Štefunková
2. miesto - Nikol Trubačová
3. miesto - Viktória Dobišová

Alenka Štefunková bude našu školu reprezentovať v okresom kole v Trnave. Srdečne blahoželáme a všetkým žiačkam ďakujeme za účasť a tešíme sa, že nemčina Vás baví.

 

 

Medzitriedne kolo - Šaliansky Maťko

Aj tento rok sa na našej škole zorganizovala súťaž v čítaní povestí - Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa jej žiaci 3.A, 3.B a 4. triedy. Po triednych kolách sa dňa 21.11. uskutočnilo školské kolo, v ktorom sa po ťažkom rozhodovaní žiaci umiestnili nasledovne: tretie miesto získala Katka Formanková z 3.B, na druhom mieste sa umiestnil Maťko Belák z 3.A a víťazkou sa stala Karolínka Pastuchová zo 4.triedy. Umiestnení žiaci boli odmenení peknými cenami, všetci zúčastnení si zaslúžili pochvalu a obrovský potlesk od svojich spolužiakov :-)

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Olympiáda v ANJ - školské kolo

Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pre kategóriu 1B, ktorá zahŕňa žiakov 8. a 9. ročníka. Zúčastnil sa ho výber tých najlepších, ktorí si zmerali sily v gramatike, rozprávaní a všeobecnom porozumení tohto cudzieho jazyka cez text.
Víťazom sa stal Matúš Dubovský z 9.ročníka, ktorý našu školu bude reprezentovať aj na okresnom kole. Blahoželáme.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa energie v dosahovaní ďalších mét v angličtine.

 

i-Bobor - informatická súťaž

Celoslovenského  kola súťaže z informatiky pod názvom i-Bobor sa z našej školy zúčastnilo  46 žiakov 6. a 7. ročníka. Najúspešnejším riešiteľom z našej školy sa stal:

Vladimír Štefunko, 6.A - 62,68 bodov

Lucia Dobišová, 7.A - 56,35 bodov

 Stephanie Mária Rusenova, 7.A - 56,35 bodov

 

Olympiáda v slovenskom jazyku - školské kolo

Ľudovít Štúr by sa určite potešil, keby zistil, že aj v 21. storočí, v dobe surfovania po nete,  sa medzi našimi žiakmi  nájdu tí, ktorí sa zaujímajú o materinský jazyk. Potvrdili to v školskom kole Olympiády zo SJL. Svoje vedomosti preukázali v písomnej a ústnej časti. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali títo žiaci:
1. miesto: Matúš Dubovský (9. ročník)
2. miesto: Anna Haršányová (9. ročník)
3. miesto: Viktória Dobišová (8. ročník)


Výhercom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Matúšovi Dubovskému, ktorý postupuje do okresného kola, prajeme pri reprezentácii našej školy veľa úspechov. =)

 

 

Abeceda futbalistu - 3. miesto

Žiačka 9. ročníka, Alenka Štefunková sa v polovici októbra zúčastnila okresného kola v žonglovaní futbalovou loptou, kde obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme.

 

 

Vybíjaná - 2. miesto

Dňa 19. októbra sa zúčastnili naši mladší žiaci školských majstrovstiev vo vybíjanej, kde obsadili krásne 2. miesto. Blahoželáme.

Foto vo fotogalérii....

 

Cezpoľný beh

Dňa 30. septembra 2016 sa konali Školské majstrovstvá okresu žiačok a žiakov základných škôl
v CEZPOĽNOM BEHU, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Úspešne reprezentoval našu školu žiak 9. ročníka, Michal Hanzel, ktorý obsadil pekné 12. miesto. Blahoželáme.

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní