Späť Pridané: 01.01. 2021

Testovanie žiakov 5. - 9. ročníka na Covid 19

Aktualizácia 4.1. 2021, 18:30 hod.

Testovanie sa odkladá na termín od 22. januára 2021.

Testovanie žiakov 5. - 9. ročníka na Covid 19   je naplánované na sobotu, 9. januára 2021,  v telocvični základnej školy.  Realizácia testovania závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Testovanie je určené výlučne pre   žiakov 5. - 9. ročníka  a jedného ich zákonného zástupcu, ktorí   v dotazníku školy  prejavili záujem o prezenčné vzdelávanie od januára 2021.  Testovaní budú aj zamestnanci školy.  Počet testov je  limitovaný, preto nie je možné otestovať iné osoby (ďalší rodinní príslušníci, známi  a pod. ) Podrobnosti o testovaní vám včas poskytneme.

vedenie školy

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní