Späť Pridané: 17.10. 2018

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka ZŠ

Testovanie sa uskutočňuje

na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“); 2. Na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015;

Testovanie sa na našej škole uskutoční dňa 22. októbra 2018. Bližšie informácie dostanete od triednych učiteľov, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom  a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Ak ich šport zaujme a nadchne, budú sa deti viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni.

Úvodné testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku (pri vstupe do školy), pretože vtedy deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, a ak, tak ju realizujú len krátku dobu. Testovanie sa vybraných žiakov „dotkne“ ešte raz - v 3. ročníku – kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov, resp, individuálnych športových profilov (deti sú  tomto období v rámci ontogenézy ešte pred pubertou).

Testovanie bude pozostávať z nasledovných testov:

  • Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky
  • Predklon v sede dosahovaním
  • Sed – ľah
  • Opakovaná zostava s tyčou
  • Výdrž v zhybe nadhmatom
  • Skok do diaľky z miesta
  • Kotúľanie troch lôpt
  • Člnkový beh 4x10 m
  • Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
  • Vlajková naháňačka

Viac o testovaných disciplínach si môžete pozrieť na videách: 

https://www.telocvikari.sk/pilotne-testovanie-prvacikov-mojimi-ocami/

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943