Späť Pridané: 19.11. 2018

Testovanie 5 - 2018

V stredu, 21. novembra 2018, sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 - 2018.  Všetky potrebné informácie dostali žiaci 5. ročníka prostredníctvom svojej triednej učiteľky. Žiaci 6. - 9. ročníka majú riaditeľské voľno a to z dôvodu technického zabezpečenia testovania. Žiaci 1. - 4. ročníka sa riadne učia. Desiata je v tento deň zrušená a to z dôvodu nerušeného priebehu testovania.

vedenie školy

HARMONOGRAM

Testovanie 5-2018

21. november 2018 (streda)

Matematika

8:00 – 8:10

(10 min)

úvodné pokyny k testovaniu; rozdanie OH

a pomocných papierov

8:10 – 8:20

(10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20

(60 min)

administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25

(5 min)

zbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:25 – 9:45

(20 min)

prestávka

8:00 – 10:00

žiaci so zdravotne znevýhodnením   MAT

10:00 – 10:20

prestávka min. 20 minút

Slovenský jazyk a literatúra

9:45 – 9:55

(10 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka

a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min)

zbieranie testov a OH

10:20 – 12:20

žiaci so zdravotne znevýhodnením   SJL

Záver testovania

11:10 – 11:40

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania

12:20 – 12:50

komis. zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania žiakov so ZZ 2. skupina

 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943