Späť

Jedálne lístky bude pán Sedlák od decembra 2017 zverejňovať už len na stránke

 https://www.eskoly.sk/voderady89

Č.Ú. na platenie stravy:             SK72 833 0000 0002 0010 61461

Aktualizácia 24.8. 2018

Stravovanie v školskej jedálni 2018/2019

Obec Voderady, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou vo Voderadoch oznamuje, že
od 1. marca 2015 je Školská jedáleň pri Základnej škole vo Voderadoch
v ekonomickom prenájme.

Telefón školská jedáleň: 0948 446 943

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je najneskôr do 7,30 hod


Mesačné platby za február 2019

Platby za stravu  už  nebudú zverejňované tu a to z dôvodu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o platbách nájdete v elektronickej žiackej knižke vášho dieťaťa (EDUPAGE). Platby nájdete na nástenke pre rodičov. Treba sa prihlásiť rodičovským kontom.


Cena stravného

desiata 1. stupeň  - 0,45 € , desiata 2. stupeň – 0,55€,

obed 1. stupeň – 1,19€, obed 2. stupeň – 1,26 €.

Odhlasovanie žiakov

Počas choroby, alebo neprítomnosti Vášho dieťaťa v škole a teda i na strave v Školskej jedálni treba odhlásiť dieťa do 7:30 hodiny na telefónnom čísle 0948 44 69 43. Pokiaľ odhlásite dieťa na určité dni, po uplynutí tejto doby bude dieťa automaticky znova prihlásené. Pokiaľ bude odhlásené na neurčito, treba ho deň pred začiatkom stravovania opätovne prihlásiť. Stravu ktorú ste nestihli odhlásiť si môžete prísť odobrať v čase od 12:10 do 13:30./nádoby si treba priniesť/

Platenie stravného

Stravné sa platí mesiac vopred a to vždy do 25. dňa v mesiaci na mesiac nasledujúci. Teda napríklad strava na mesiac, október 2017 musí byť uhradená do 25. 09. 2017. Platiť  môžete aj poštovou poukážkou (do 25. v mesiaci), alebo v hotovosti a to vždy v posledné 2 pracovné dni pred skončením mesiaca v dobe od 13:00 do 16:00 v kancelárii vedúceho ŠJ. Žiadam, aby ste pri vypĺňaní údajov boli dôslední a uvádzali variabilný a špecifický symbol, prípadne aj meno a priezvisko dieťaťa , najmä ak priezvisko rodiča je iné ako priezvisko dieťaťa . Pomôže to pri identifikácii platby. Platba, ktorá nie je identifikovaná sa bude pokladať za nezaplatenú.

Prvú platbu budete uhrádzať v hotovosti pri prihlasovaní. Následné  platby (výška, variabilný a špecifický symbol) budú   postupne zverejňované na stránke základnej školy , tak ako minulý rok.

Platenie trvalým príkazom 

Platbu na október a nasledujúce mesiace môžete zrealizovať aj trvalým platobným príkazom. Vždy k 25. dňu v mesiaci. Platenie touto formou, treba oznámiť pri prihlasovaní žiaka, kedy Vám budú poskytnuté aj informácie o výške platieb.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí  v platbách, nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 44 69 43 najlepšie v čase od 12,30 do 15,00, aj keď sa stane nejaká chyba či už v platení, alebo v párovaní platieb, vieme toto dohľadať a problém vyriešiť.


                                                                                                                               Sedlák Peter, vedúci ŠJ.


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943