Späť Pridané: 06.01. 2021

ŠKD pre rodičov zdravotníkov

Vážení rodičia, pre deti zdravotníkov, prípadne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, či pre deti rodičov zamestnaných v materských školách, ponúkame možnosť  od 11. januára 2021 umiestniť svoje dieťa do školského klubu. Celková kapacita ŠKD je z dôvodu predpísaných hygienických pravidiel obmedzená na 20 žiakov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu u našich zamestnancov základnej školy môžeme do školského klub  prijať len 10 detí a to z dôvodu karantény našich vychovávateliek (povolený limit 5 detí + 1 vychovávateľka). Celodenný školský klub by bol realizovaný v priestoroch materskej školy, v čase od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Prosíme rodičov žiakov spĺňajúcich uvedené kritéria, ktorí majú záujem o ŠKD, aby nás informovali prostredníctvom e-mailu: zs.voderady@gmail.com,  do štvrtka 12:00 (7. januára 2021).

Nezabudnite uviesť  meno a priezvisko žiaka,  ročník a čas odkedy dokedy bude dieťa  v ŠKD.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady