Späť

Školský klub detí 2020/2021

Aktualizácia február 2021

Od 8. februára 2021 bude možné vyzdvihnúť si svoje dieťa

zo školského klubu kedykoľvek počas činnosti,

nie len v určených časoch.

 

Pri príchode pre svoje dieťa je potrebné:  

  • zazvoniť pri hlavnom vchode, kde sa vám ozve vrátnik,
  • vrátnikovi je nutné nahlásiť meno dieťaťa a meno vychovávateľky,
  • vrátnik vám následne pôjde dieťa do školského klubu vyzdvihnúť, dozrie na prezlečenie a vyvedie vám dieťa pred vchod,
  • dieťa čakajte pri škole  tak, aby vás videlo (veľa rodičov čaká v aute a dieťa nevie kam má ísť),
  • nevstupujte do priestorov školy, ani na školský dvor (ak sa situácia uvoľní, radi vás privítame v škole).

Ak sa budú deti nachádzať na školskom dvore, buďte trpezliví, trvá to nejaký čas, lež vrátnik dieťa privedie.

Ak potrebujete výnimočne zobrať svoje dieťa domov ihneď po obedečakajte ho pred jedálňouNezabudnite vopred zavolať vychovávateľke, aby zabezpečila, že si dieťa zoberie do jedálne tašku a všetky veci. V tomto prípade nemusíte zvoniť pri hlavnom vchode.

Všetky školské kluby  majú svoje nové telefónne čísla, na ktoré môžete volať. Ak čokoľvek budete potrebovať od vychovávateliek, volajte im vždy len na tieto čísla, nie na súkromné. Aj v prípade zastupovania niektorej z vychovávateliek sa vždy na tieto čísla dovoláte.

Telefónne čísla budú aktivované až od pondelka, 8. februára 2021

PROSÍME, na tieto čísla neposielajte SMS správy! V prípade potreby,  VOLAJTE!

ŠKD I.  Žaneta Kristová                                       0911 03 50 10

 

ŠKD II. Gabriela Hrivňáková                            0911 16 40 10

 

ŠKD III. Dagmar Dubovská                              0911 07 30 10

 

ŠKD IV. Blanka Kolesíková/Agáta Bachratá  0911 12 60 10

 

Činnosť ŠKD je  v piatok, vo všetkých oddeleniach, len do 15,00 hod.  Dôvodom sú protiepidemické opatrenia. 

Číslo účtu na platenie poplatku za ŠKD:

SK94 5600 0000 0011 1466 4002

Prihláška

Prevádzka poobedného klubu je od 11,15 hod.  - 16,00 hod.
Prevádzka ranného klubu je od 6,30 hod. - 7,20 hod.

POPLATKY:

poobedný klub     50  €/polrok
ranný klub               18 €/polrok              

 

Ranný klub

Ranný klub bude v činnosti  od 6,30 hod. do začiatku vyučovania. Ranný klub môžu navštevovať všetky deti od 1. - 5. ročník, vo výnimočných prípadoch a pri nenaplnení oddelení,  aj starší žiaci 

Pravidlá:

Žiak  prihlásený do ranného klubu môže prísť do klubu   v čase od 6,30 hod. - 7,00 hod.  Rodič odovdzá svoje dieťa vo vestibule poverenému pracovníkovi školy, ktorý ho odvedie do určenej triedy, kde je po celý čas pod dozorom vychovávateľky. Rodič nevstuupuje do budovy školy.

Pred príchodom do klubu sa žiak prezuje, odloží veci do skrinky,  vydezinfikuje si ruky a tašku si zoberie do klubu.

V klube sa môže žiak naraňajkovať, venovať sa voľnej záujmovej činnosti, prípadne príprave na vyučovanie.

Žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ranného klubu sa združujú  vo vestibule školy, do tried vstupujú až o 7,15 hod. a to z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Poobedný klub

Poobedný klub začína žiakovi  po skončení vyučovania . Ihneď po vyučovaní preberá žiaka  vychovávateľka. Do jednotlivých oddelení sa žiaci rozdeľujú až o 13,30 hod., po naobedovaní všetkých žiakov ŠKD. Od 13,30 hod. do 16,00 hod. zostávajú žiaci v určenej triede, alebo na školskom dvore so svojou vychovávateľkou.

Odchod  žiakov z ŠKD je možný v časoch:

 13,30 hod. , 15,00 hod., 16,00 hod. 

Vychovávateľka v dohodnutom čase vyvedie žiakov pred školu, kde si ich rodič, prípadne rodičom iná poverená osoba, prevezme. Rodičia nevstupujú do budovy školy, ani na  školský dvor. Odchod žiaka v inom čase nie je možný. Výnimku tvoria, žiaci, ktorí samostatne odchádzajú na autobus.

Žiak, ktorý počas činnosti ŠKD odchádza do základnej umeleckej školy, sa už do školského klubu  už nevracia. 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní