Späť Pridané: 06.05. 2020

Rozvrh vyučovania - zmenený


Rozvrh vyučovania platný od 4. mája 2020

Ministerstvo školstva SR vydalo dokument s názvom „Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, na základe ktorého sme upravili rozvrh vyučovania v 5. – 9. ročníku.

 Zvolená organizačná forma vyučovania jednotlivých predmetov je v kompetencii vyučujúcich. V každom ročníku je jednou z foriem vyučovania aj online vyučovanie. O presnom čase a poradí, v akom budú predmety v ten deň vyučované, sú žiaci informovaní konkrétnym vyučujúcim.

Obsah výchovných predmetov a informatiky bude zadávaný len ako doplnková aktivita, nad rámec rozvrhu hlavných predmetov. Zadania z výchovných predmetov a informatiky   nie sú pre žiakov povinné, sú dobrovoľné. 

PREHĽAD rozvrhu predmetov z hlavných vzdelávacích oblastí

5. ročník
Pondelok

BIO

MAT


Utorok

ANJ

SJL


Streda

SJL

GEG

MAT

Štvrtok

ANJ

MAT


Piatok

SJL

DEJ6. ročník

Pondelok

SJL

MAT

ANJ


Utorok

SJL

MAT

BIO

OBN

Streda

SJL

DEJ

ANJ


Štvrtok

GEG

MAT

ANJ


Piatok

SJL

MAT

FYZ7. ročník

Pondelok

SJL

MAT

DEJ


Utorok

CHEM

MAT

ANJ


Streda

SJL

BIO

ANJ


Štvrtok

FYZ

MAT

NEJ

OBN

Piatok

SJL

GEG

ANJ8. ročník

Pondelok

SJL

CHEM

ANJ


Utorok

BIO

MAT

DEJ


Streda

SJL

GEG

ANJ


Štvrtok

FYZ

MAT

NEJ

OBN

Piatok

SJL

MAT

ANJ9. ročník

Pondelok

SJL

MAT

DEJ


Utorok

BIO

MAT

ANJ


Streda

SJL

CHEM

ANJ


Štvrtok

FYZ

MAT

NEJ

OBN

Piatok

SJL

GEG

MATRozvrh vyučovania na I. stupni nebol zmenený, vyučujúci  zachovávajú pôvodný model vyučovania, v ktorom integrujú všetky vzdelávacie oblasti (hlavné aj komplementárne). Jednou z vyučovacích foriem na I. stupni  je aj online vyučovanie.  


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943