Späť Pridané: 07.08. 2017

Rozdelenie tried v budove školy

Rozdelenie tried

Prízemie vrátane prístavby:

2.

 

Jazyková učebňa pre 1. - 5. ročník

5.

VCHOD

1.B

1.A

ŠKD 

3.

ŠKD 

4.A

ŠKD 

 

1. poschodie vrátane prístavby:

PC učebňa

6.A

PRECHOD

7.B

7.A

9.

6.B

8.

 

Medziposchodie

Učebňa fyziky a chémie

4.B

2. poschodie v prístavbe

Jazyková učebňa pre 6. - 9. ročník

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Elektronická prihláška
ZBER PAPIERA
Letná škola
Poplatok za ŠKD
Darujte 2% zo svojich daní