Späť Pridané: 24.10. 2019

Riaditeľské voľno

 29. október 2019 - riaditeľské voľno pre žiakov 4.- 9. ročníka.

Dôvod: vzdelávanie pedagogických pracovníkov v Bratislave

Žiaci 1. - 3. ročníka sa riadne učia podľa čiastočne upraveného rozvhu. Školský klub nefunguje.  Bližšie informácie o rozvhu poskytnú triedni učitelia prostredníctvom Edupage. 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943