Späť Pridané: 15.09. 2019

Plenárne zasadnutie ZRPŠ 9/2019

Vážení rodičia, predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ vo Voderadoch Vás srdečne pozýva na plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 16. septembra 2019 o 17,00 hod. v telocvični základnej školy. Po skončení sa uskutočnia triedne schôdze.
Program:
1. Predstavenie nových členov výboru
2. Správa o hospodárení
3. Odsúhlasenie rodičovského príspevku
4. Plán aktivít ZRPŠ na nový školský rok

Na záver vás riaditeľka školy veľmi stručne oboznámi so zmenami a novinkami v školskom roku 2019/2020. Všetky podrobné informácie dostanete od triednych učiteľov na triednych schôdzach.
Tešíme sa na vašu účasť.

Gabriela Kudlíková, predsedníčka ZRPŠ

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943