Späť Pridané: 05.02. 2019

Obmedzenie prevádzky školy

Vážení rodičia, riaditeľstvo Základnej školy vo Voderadoch oznamuje, že vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov základnej školy, ktorá k dnešnému dňu prekročila 25% sme museli, na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, pristúpiť k nasledovnému opatreniu:

od 6. februára do 8. februára 2019 sa rušia na základnej škole  všetky záujmové útvary, mimoškolské aktivity, hromadné školské akcie a činnosť školského klubu. Riadny chod školy bude obnovený od 11. februára 2019. Ďakujeme za pochopenie.

vedenie školy

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943