Späť

O škole


VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy: Mgr. Antónia Zlatohlávková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Antónia Lovásiková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Adriana Polakovičová


PEDAGOGICKÝ ZBOR 2019/2020

Triedni učitelia

1.A  Mgr. Martina Kadlubcová

1.B  Mgr. Mária Ridvanová

2.A Mgr. Mirima Kubovičová

2.B Mgr. Lucia Beňovská

3.   Mgr. Zuzana Krajčovičová

4.   PaedDr. Alena Krupová


5. Mgr. Zuzana Angibaud

6. Mgr. Gabriela Haršányová

7. Mgr. Monika Valovičová

8.A Ing. Daniela Blažová

8.B Mgr. Mária Páleníková

9.A   Mgr. Monika Kromholc Suchánová

9.B  Mgr. Stanislava Grešnerová
Beztriedni učitelia

Mgr. Augustín Bachratý - chémia, matematika

Mgr. Katarína Ožvaldová - anglický jazyk

Mgr. Veronika Dirgová - slovenský jazyk, biológia

Mgr. JCLic. Daniel Lukačovič - kňaz, katechét


Asistentky  učiteľa:

Renáta Dékányová 

Mgr. Silvia Dubovská

Vychovávateľky v ŠKD:

Dagmar Dubovská

Janette Kristová

Gabriela Hrivňáková

Blanka Kolesíková

Agáta Bachratá

Odborný zamestnanec- školská psychologička:

Mgr. Andrea Karczubová


Prevádzkoví zamestnanci:

Ľubica Gajarská - ekonómka školy

Martin Bachratý - školník

Eva Marcaníková - upratovačka

Zdenka Vavrinčíková - upratovačka

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943