Späť Pridané: 17.06. 2019

Náš projekt bol úspešný

Grantový program SPPravmeTo Nadácie SPP je príležitosťou pre školy,  získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Nám sa podarilo úspešne  vypracovať projekt pod názvom Igelitku si neprosím.

Pre školu sme získali grant vo výške 1 400 €.

Cieľom projektu je eliminácia používania igelitových nákupných tašiek a igelitových vreciek na potraviny. Projektom chceme dosiahnuť, že ľudia v našom regióne prestanú úplne používať plastové tašky. 


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943