SpäťMesačný plán jÚN 2019                

Aktualizácia 5.6. 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba


1.6.

MDD

7,35 – 12,00 hod.

1. – 9.

Vedenie školy


6.6.

Športové hry J. Bohunice

8,00  - 14,00 hod.

Výber žiakov

Krupová, Ladániová, Dubovská, Kadlubcová


10.6.

Pracovná porada

Od 13,30 hod.

V zborovni

Vedenie školy


10.6 – 14.6.

Výstupné previerky

Podľa harmonogramu

3. – 9.

Vedenie školy


17.6.

Včelko Smolenice - exkurzia


1., 2.

Krajčovičová


21.6.

Pedagogická rada - klasifikačná

Od 13,30 hod.

V 8.B

Vedenie školy


Odovzdávanie učebníc

Celý deň

1. - 9. ročník

Kadlubcová


24.6. – 27.6. 2019

Vyučovanie od 24.6. 2019 je len do 12,05 hod. 


24.6.

Účelové cvičenia/Didaktické hry - teoretická časť

Beseda s poľovníkmi 

3., 4. ročník

Vedenie školy


Beseda s poľovníkmi 

5., 6. ročník


Zdravotná príprava

II. stupeň


CO

II. stupeň


25.6.

Účelové cvičenia/Didaktické hry - praktická časť

Psovodi

I. stupeň

Vedenie školy


Dopravné ihrisko 

1., 2. ročník

Beňovská


Hasiči

3., 4. ročník

Vedenie školy


Pochodové cvičenie .

II. stupeň

Triedni učitelia


26.6.

Dopravné ihrisko


3., 4. ročník

Krupová


Preberanie nových učebníc

Celý deň

1. -9. ročník

Kadlubcová


27.6.

Voľný deň 7.B

Celý deň


Páleníková


Futbalový turnaj  o školský pohár


I. stupeň

Kadlubcová


Pedagogická rada - vyhodnocovacia


Vedenie školy


28.6.

Vysvedčenie, ukončenie školského rokaMesačný plán MÁJ 2019

aktualizácia 2.5. 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

1. máj SVIATOK

7.5. 2019

Exkurzia na Bradlo, papiernička

 7,30 hod. – 15,00 hod.

3., 4.

Krupová, Kadlubcová

12.5. 2019

Deň matiek

13.5. 2019

Pracovná porada

13,30 hod.


vedenie školy

14.5. 2019

Fotenie tried

8,00 – 12,00

1.  - 9.


16.5. 2019

Exkurzia do Vištuku 


3.

Krupová, Kristová

24.5. 2019

Beseda s Premonštrátkami


1. -7.

Valovičová

24.5. + 25.5. 2019

Školský výlet -  Banská Štiavnica


8.A, 8.B

Kromholc Suchánová, Grešnerová

Školský výlet – Vrátna dolina


9.

Angibaud, Dirgová

27.5. + 28.5. 2019

Školský výlet -  Vrátna dolina


7.A, 7.B

Blažová, Páleníková

27.5. – 31.5. 2019

Škola v prírode

2., 3.

Krajčovičová, Kristová

29.5. 2019

Školský výlet - Trenčín


6.

Valovičová, Ladániová

30.5. 2019

Školský výlet – Červený Kameň


1.A, 1.B

Kubovičová, Beňovská, Dubovská

Školský výlet - Bojnice


4., 5. ročník

Haršányová, Kadlubcová, Dékányová

31.5. 2019

MDD


1. – 9.

Triedni učitelia

Vedenie školyMesačný plán APRÍL

aktualizácia 4.4. 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

2.4.

MC Donald Cup


3., 4. ročník

Kadlubcová

3.4.

Testovanie 9

Riaditeľské voľno

7,35 hod. – 12,00 hod.

-

9. ročník

5. – 8. ročník

Lovásiková

Vedenie školy

8.4.

Zápis do 1. ročník

13,30 – 17,00 hod.


Kadlubcová

Volejbal  -  Voderady


7., 8. ročník

Bachratý

8.4. – 12.4.

Zber papiera

Podľa harmonogramu

1. -9. ročník

vedenie školy

10.4.

Veľkonočné aranžovanie – okresné kolo súťaže

8,00 hod. -13,00 hod.

Výber žiakov

Ladániová

Exkurzia do Kunštátu ČR

7,00 hod. – 19,00 hod.

3. - 7. – výber žiakov

Krupová

Exkurzia do Rakúska Schloss Hof, čokoládovňa

7,30 hod. – 16,00 hod.

6. ročník

Valovičová, Suchánová

11.4.

Minicool Volejbal

8,00 hod. -13,00 hod.

6. ročník

Ladániová

Preventívne programy CPPPaP Trnava

Podľa harmonogramu

4., 5. ročník

Karczubová


Exkurzia do kláštora Premonštrátok

14,00 hod. – 17,00 hod.

6., 7.B – výber žiakov

Valovičová

15. 4.

Pedagogická rada  za III. štvrťrok

13,30 – 15,00 hod.


vedenie školy


Spoločné rodičovské združenie  čas bude upresnený 1. -9. ročníkvedenie školy

17.4.

Deň Zeme

7,35 hod. – 12,00 hod.

1. – 9.

vedenie školy

koordinátor ENV

ŠKD – veľkonočné tvorivé dielne


od 13,30 hod.

ŠKD I. – IV.

vychovávateľky ŠKD

Pohybové hry  - ZRUŠENÉ

18.4. – 23.4.

Veľkonočné prázdniny

24.4.

Exkurzia Viedeň

7,30 hod. -19,00 hod.

7.,8. ročník

Suchánová, Valovičová

Exkurzia do kartografického ústavu a prírodovedného múzea BA

7,30 hod. – 13,30 hod.

5.,6. ročník

Haršányová, Páleníková

Exkurzia na skládku odpadu Trnava

9,00 hod. – 12,00 hod.

9. ročník

Bachratý, Grešnerová

Exkurzia do pamätnej izby M. Hollosyovej - Cífer

8,30 hod. – 12,00 hod.

8. ročník – výber žiakov

Angibaud, Ladániová

26.4.

Zem je len jedna - výtvarná súťaž v Kalokagatii Trnava

8,00 hod. - 12,30 hod.výber žiakovLadániová

Mesačný plán MAREC

aktualizácia 7.3. 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

6.3.

Popolcová streda

8.3.

ŠKD v knižnici

Od 13,30 hod


vychovávateľky

Exkurzia do Knižnice Trnava


2., 3.

Krupová

12.3.

utorok

12. 3. 2019 - 9, 00 hod.

I. ktg. poézia a próza                        

II. ktg. poézia                                    


9,00 hod.


Krupová

13.3.

streda

MŠ v školskej  knižnici

8,30 hod.


Krupová

13. 3. 2019 hod.                                                        

II. ktg. próza                                  

III. ktg. poézia a próza


9,00 hod.


Hrivňáková

15.3.

ŠKD v knižnici

Od 13,30


vychovávateľky

18.3.

Pracovná  porada

13,30 hod.

zborovňa

vedenie školy

exkuzia sa presúva na  apríl

Exkurzia do kartografického ústavu a prírodovedného múzea

cca od 8,00 – 13,00

5., 6.

Páleníková, Haršányová

20.3.

Biblická olympiádaValovičová

21.3.

Klokan/Klokanko


1. -9.

Haršányová/Krupová

23.3.

sobota

Celoslovenské kolo literárnej súťaže A slovo bolo u Boha...


žiak 4. ročníka

Valovičová

26.3.

Pytagoriáda – okresné kolo


3., 4., 5.

Kristová

27.3.

Pytagoriáda – okresné kolo


6., 7., 8.

Kristová

29.3.

Deň učiteľov

13,00 hod.

OÚ Voderady

Starostka obce

Mesačný plán FEBRUÁR

aktualizácia 3.1. 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

1.2.

Polročné prázdniny

4.2.

Rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka

18,00 hod.

9.

Haršányová, Karczubová

4.2. – 8.2.

Lyžovačka


7.

Kadlubcová, Bachratý, Ladániová

8.2.

Beseda so zubným lekárom


8., 9.

Grešnerová


CPPPaP – preventívne programy


4., 5.

Karczubová

11.2.

Zasadnutie MZ a PK

13,30 hod.


Vedúci MZ a PK

14.2.

13.2.

Valentínska diskotéka v ŠKD

13,30 -  15,30

ŠKD

vychovávateľky

18.2.

Pracovná porada

13,30 – 14,30


vedenie školy

19.2.

Hollého pamätník I. stupeň

13,30

1. – 4.

Krupová


Hollého pamätník II. stupeň

13,30

5. – 9.

Dirgová

22.2.

Karneval

14,00 – 18,30


ZRPŠ + vedenie školy


CPPPaP – preventívne programy

4 . – 6. hodina

4., 5.

Karczubová

25.2. – 1.3.

Jarné prázdninyMesačný plán JANUÁR

aktualizácia 9.1. 2019


Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

10.1. 2019

BasketbalLadániová

14.1.  2019

Rodičovské združenie - individuálne


1. – 9.

Triedni učitelia

16.1. 2019

Okresné kolo ANJOžvaldová

24.1. 2019

Zasadnutie výchovnej komisie

13,30 hod.


Výchovný poradca

17.1. 2019

Okresné kolo NEJValovičová

18.1. 2019

Uzatvorenie známok

do 13,30 hod.


Všetci pedagogickí pracovníci

21.1. 2019

Pedagogická rada - klasifikačná

13,30


Vedenie školy

26.1. 2019

Rodičovský ples

20,00 hod.


ZRPŠ

24.1. 2019

štvrtok

Uzatvorenie známok

do 13,30 hod.


Všetci pedagogickí pracovníci

28.1. 2019

pondelok

Pedagogická rada - klasifikačná

13,30


Vedenie školy

30.1. 2019

Finančná gramotnosť

1. – 4. hod.

1. – 5. hod.

1. stupeň

2. stupeň

Vedenie školy

Matematická olympiáda – okresné kolo, Trnava


5. a  9.

Učitelia matematiky

31.1. 2019

Finančná gramotnosť

1. – 4. hod.

1. – 5. hod.

1. stupeň

2. stupeň

Vedenie školy

Blšák v ŠKD

od 13,30 hod.

1. – 4. ročník

Vychovávateľky v ŠKD

Polročné hodnotenie (vysvedčenie)

na poslednej hodine


Triedny učiteliaMesačný plán DECEMBER

aktualizácia 4.12. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

3.12.

Metodicko-odborný seminár   CPPPaP Sereď

8,00 hod. - 12,00

-

vedenie školy


4.12.

Beseda s meteorologičkou M. Jarošovou

8,00 hod.

5., 6.

Páleníková

Volejbal

od 8,30

9. dievčatá

Ladániová

5.12.

Roráty

6,30 hod.


kňaz

6.12.

Mikuláš v škole

7,35 hod. – 10,00 hod.

9. ročník

Angibaud

ECO recykluj Tour

10,00 hod.

KD

Grešnerová

Mikulášska diskotéka v ŠKD

13,30 hod.

telocvičňa

vychovávateľky

11.12.

Literárno-recitačná súťaž  "A slovo bolo u Boha"Valovičová

Súťaž – vianočné aranžovanie


7. dievčatá

Ladániová

12.12.

Pytagoriáda


2. – 4.

Haršányová

Roráty

6,30 hod.


kňaz

13.12.

Pytagoriáda

13,30 hod.

6. – 8.

Haršányová

14.12.

Vianočný bazár v telocvični 

17,00 hod.


vedenie školy

19.12.

Roráty

6,30 hod.


kňaz

21.12.

Triedne vianočné besiedkytriedni učitelia
Mesačný plán NOVEMBER

aktualizácia 13.11. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

5.11.

Exkurzia do Múzea holokaustu

Sereď

7,30 – 11,30

6., 7.

Páleníková, Meričková, Grešnerová

9.11

Lampiónový sprievod

17,00 hod.

Celá školy

vedenie školy

Exkurzia BA – veda a technika

8,00 – 12,00

8.

Bachratý, Grešnerová

12.11.

Pedagogická rada - klasifikačná

13,30 hod.


vedenie školy

Rodičovské združenie - spoločné

Od 16,30 hod.

1. -9.

Triedni učitelia

14.11.

Návšteva z Kunštátu ČR

9,00 – 14,00


Vedenie školy

15.11.

Komparo 9. ročník

1. – 4.

9.

Lovásiková

12.11 – 16.11.

Jazykový týždeň


6. – 9.

Ožvaldová

19.11.

Zasadnutie MZ a PK

13,30 hod.

-

vedúci metodických orgánov

Divadelné predstavenie BA

Od 9,00

8., 9.

Dirgová, Kromholc Suchánová

21.11.

Testovanie 5

7, 30 -  12,00

5. ročník

Lovásiková

Riaditeľské voľno

Celý deň

6. – 9.

vedenie školy

PK – prírodné vedy

12,10 hod.

-

Vedúca PK

23.11.

Matematická súťaž - Náboj

Trnava

8,00 - 14,00

výber žiakov II. stupňa

Haršányová

zasadnutie MZ

13,30 hod.

-

Vedúca MZ

26.11.

Turnaj vo vybíjanej - ŠKD

13,30

ŠKD

vychovávateľky

PK – spoločenské vedy

13,30 hod.

-

Vedúca PK

27.11.

Exkurzia do hvezdárne


5., 6.

Páleníková

28.11.

Všetkovedko

Expert

13,30 hod.

30 žiakov

Haršányová, Kadlubcová

29.11.

Divadlo Bratislava -  Koza rohatá


I. stupeň + 5. ročník

Učitelia I. stupňaMesačný plán OKTÓBER

aktualizácia 24.10. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

5.10. + 8.10.

Účelové cvičenia

5 hodín

5. – 9.

Páleníková

8.10. – 12. 10.

Týždeň zdravia

V rámci vyučovania

1. – 9.

Všetci učitelia

10.10.

Súťaž tried o najlepšiu zdravú nátierku

2. hodina + prestávka


Triedni učitelia

12.10.

Beh zdravia

5. hod. – I. stupeň, 6. hodina II. stupeň

1. – 9.

Všetci pedagógovia

15.10.

Šarkaniáda v ŠKD

Od 13,30 hod.

1. – 4.

vychovávateľky

16.10

Volejbal chlapci


8., 9.

Bachratý

18.10

Volejbal dievčatá


8., 9.

Ladániová

16.10.

Múzeum Galanta


8., 9.

Páleníková

22.10. -  26.10.

Farebný týždeň

V rámci vyučovania

1. – 9.

Triedni učitelia

22.10.

Pracovná porada Vedenie školy

26.10.

Beseda o ľudských právach

5.+ 6. hodina

8.,9.

Ožvaldová

29.10.

Riaditeľské voľno

Celý deň

1. – 9.

Vedenie školy

30.10.

Štátny sviatok

31.10. – 2.11.

Jesenné prázdniny


Mesačný plán SEPTEMBER

aktualizácia 4.9. 2018

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

4.9.2018

Školský poriadok

1. hod.

1. – 9.

Triedni učitelia

Preberanie nových učebníc

2. – 4. hor.

2. – 9.

Kadlubcová

Vyučovanie podľa rozvrhu

5. hod.

1. – 9.


od 5.9. 2018

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu


1. - 9.


11.9. 2018

Kurz prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov/voľno pre žiakov prvé 3. hodiny

1. – 3. hod.


vedenie školy

14.9. 2018

Beseda s futbalistami Spartak Trnava

9,30 – 10,30

3. – 9.

vedenie školy

18.9. 2018

Plenárne rodičovské združenie

17,00 hod.


Predsedníčka ZRPŠ

Triedne rodičovské združenie

Po skončení plenárneho


Triedni učitelia

28.9. 2018

Jesenné dyňohranie

17,00 hod.

1. – 4.

Haršányová

26.9. 2018

Európsky deň jazykov

Počas dňa


Vyučujúci cudzích jazykovKontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943