Späť

 

Mesačný plán február 2020

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

3.2. 2020

Polročné prázdniny

3.2.- 7.2. 2020

Lyžiarsky výcvik

Po - pia

7. ročník

Kadlubcová, Kromholc Suchánová

5.2.

OK basketbal

 

Chlapci 8., 9.

Bachratý

6.2.

OK - Geografická olympiáda

 

5. – 8.

Dékányová, Páleníková

7.2.

Filmové predstavenie

12,00 – 15,00

ŠKD I.

Dubovská

10.2.

Pracovná porada

13,30 hod.

 

Vedenie školy

13.2.

Hollého pamätník- školské kolo

13,30 hod.

1. – 9.

Učitelia SJL + I. stupeň

14.2.

OK – dejepisná olympiáda

 

 

Páleníková

KARNEVAL

Od 13,30 hod. – 18,30 hod.

1. – 9.

ZRPŠ

17.2. – 21.2.

Jarné prázdniny

24.2.

Zasadnutie MZ a PK

 

 

 

 

 

Mesačný plán JANUÁR 2020

Aktualizácia 16.1. 2020

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

1.1. – 7.1.

Vianočné prázdniny

9.1.

Basketbal chlapci - súťaž

 

8., 9.

Bachratý

13.1.

Rodičovské združenie – individuálne konzultácie

15,00 hod.

1. – 9.

Triedni učitelia

15.1.

OK ANJ olympiáda

 

 

Angibaud

16.1.

OK NEJ olympiáda

 

 

Kromholc Suchánová

17.1.

Diskotéka

17,00 – 20,00 hod.

6. – 9. ročník

Páleníková

Divadlo Nitra

Celý deň

3., 4. ročník

Krupová, Krajčovičová

23.1.

Zasadnutie výchovnej komisie

13,30 hod.

 

Haršányová

Okresné kolo basketbal dievčatá

 

 

Krajčovičová

24.1.

Uzatvorenie známok

Do 13,30 hod.

1. -9.

Všetci vyučujúci

 

 

 

 

25.1.

Rodičovský ples

20,00 hod.

 

ZRPŠ

27.1.

Pedagogická rada - klasifikačná

Od 13,30 hod.

 

Vedenie školy

28.1.

Olympiáda ľudských práv

 

 

Páleníková

29.1.

Matematická olympiáda

 

5., 9. ročník

Haršányová

30.1. – 31.1.

Kurz finančnej gramotnosti

Celý deň

1. – 9.

Všetci pedagógovia

31.1.

Blšák v ŠKD

Od 13,30 hod.

ŠKD I., II., III., IV.

vychovávateľky

Preventívny program pre žiakov „Obchodovanie s ľuďmi“

10,20 hod. 8. ročník

11,20 hod 9. ročník

8. a 9. ročník

Vedenie školy

Sférické kino – I. stupeň – podmorský svet

+ možnosť fotenia jednotlivcov

dopoludnia

1. – 4. ročník

Vedenie školy

 

Mesačný plán NOVEMBER  2019

 

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

5.11.

Turnaj v stolnom tenise

Od 9,00 hod.

Výber žiakov

Bachratý

 

eTestovanie 5

Cez vyučovanie

5.

Lovásiková

8.11.

Exkurzia na vedecký veľtrh

 

9.

Grešnerová

11.11.

Lampiónový sprievod

17,00 hod.

1. - 9.

Vedenie školy

11.11. – 15.11.

iBobor

Presne podľa harmohogramu

3. – 9.

Zlatohlávková

14.11.

Komparo

 

8., 9.

Haršányová

15.11.

Bábkové divadlo v ŠKD

14,00 hod.

ŠKD I., II., III.

vychovávateľky

18.11.

Pedagogická rada I. štvrťrok

13,30 hod.

 

Vedenie školy

Rodičovské združenie - spoločné

Najskôr od 16,30 hod.

1. - 9.

Triedni učitelia

19.11.

Olympiáda v ANJ

 

 

Ožvaldová

20.11.

Testovanie 5

Riaditeľské voľno 6. – 9. ročník

 

 

Vedenie školy

21.11.

Kam na strednú

po 3. hodine

9.

Haršányová

22.11.

Súťaž v stolnom tenise  - postupové kolo – ZŠ Spartakovská

Celý deň

Výber žiakov

Bachratý

26.11.

Olympiáda v NEJ

13,30 hod.

II. stupeň

Valovičová

27.11.

Šaliansky Maťko – medzitriedne kolo

 

3., 4.

Triedne učiteľky

Volejbal CH, D – Mestská športová hala

 

 

Bachratý

28.11.

Technická olympiáda – okresné kolo

 

II. stupeň

Bachratý

Expert

 

II. stupeň

Haršányvoá

Všetkovedko

 

I. stupeň

 

29.11.

Turnaj vo vybíjanej v ŠKD

Od 13,30 hod.

3. a 4. ročník

vychovávateľky

 

 

 
 
OKTÓBER 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

4.10. piatok

Účelové cvičenia – teoretická časť

1. – 5. hodina

5. – 9. ročník

 

7.10. pondelok

Účelové cvičenia – praktická časť

1. – 5. hodina

5. – 8. ročník

 

Exkurzia do Osvienčimu

Celý deň

9. ročník

Páleníková

9.10. streda Aglické divadlo     Ožvaldová

14.10. – 18.10.

Týždeň zdravia

 

1. – 9. ročník

Haršányová

18.10.

Beh zdravia

Podľa harmonogramu

1. – 9. ročník

Krajčovičová

21.10.

Pracovná porada

14,00 hod.

 

vedenie školy

21.10. -  25.10.

Farebný týždeň

 

1. - 9. ročník

Haršányová

30.10 + 31.10.

Jesenné prázdniny

Nástup do školy od 4. novembra

 
 
 
 
SEPTEMBER 2019

Dátum

Aktivita

Hodina/časová dotácia

Trieda

Zodpovedná osoba

2.9.

Začiatok školského roka, Pedagogická rada

 

 

Vedenie školy

3.9.

Školský poriadok  a prevencia proti šikanovaniu

1. hod.

1. – 9.

Triedni učitelia

Prevencia proti šikanovaniu

2. hodina

1. – 9.

Triedni učitelia

9.9.

Workshop

9, 00 hod. – 13,00 hod.

9.A

Vedenie školy

12.9.

Workshop

9, 00 hod. – 13,00 hod.

9.B

Vedenie školy

13.9.

Výstava ovocia a zeleniny

poobede

ŠKD

vychovávateľky

16.9.

Plenárne rodičovské združenie + triedne schôdze

17,00 hod.

 

Predsedníčka ZRPŠ

Triedne rodičovské združenie

Po skončení plenárneho

 

Triedni učitelia

26.9.

Európsky deň jazykov

V rámci vyučovania

1.  – 9.

Učitelia jazykov

27.9.

Dyňohranie

17,00 hod.

1. – 4.

 

30.9.

Výučba anglickým lektorom

Podľa rozvrhu

X. – V. 2020

5. – 9.

Ožvaldová

 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943