Späť

Konzultačné hodiny 2018/2019 

Pre školský rok 2018/2019 budú konzultačné hodiny zverejnené na začiatku školskéh roka.

Vážení rodičia, v prípade záujmu o využitie konzultačných hodín vám odporúčame, aby ste si konzultáciu s učiteľom vopred telefonicky dohodli. V prípade, že si konzultáciu  vopred nedohodnete, môže sa stať, že pedagóg v škole nebude, prípadne  v čase zverejnených konzultačných hodín môže zastupovať iného neprítomného kolegu.

Konzultačné hodiny môžete využívať aj každý  pondelok, v poobedných hodinách (najskôr od 13,00 hod.) , ale výlučne len  po telefonickom dohovore.

K lepšiemu prehľadu konzultačných hodín pripájame aj zvonenie:

1. hodina: 7,35 - 8,20

prestávka 5 minút

2. hodina: 8,25 - 9,10
desiatová prestávka 20 minút

3. hodina: 9,30 - 10,15
prestávka 15 minút

4. hodina: 10,30 - 11,15
prestávka 5 minút

5. hodina: 11,20 - 12,05
prestávka 5 minút

6. hodina: 12,10 - 12,55 
obedňajšia prestávka 35 minút


Trieda

učiteľ/učiteľka

Konzultačné hodiny


Mgr. Zlatohlávková Antónia - riaditeľka školy

streda, od 7,35  - 14,00

Po telefonickom dohovore je možné dohodnúť si iný termín.


Mgr. Lovásiková Antónia - zástupkyňa riaditeľky


Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943