Späť

Konzultačné hodiny 2020/2021

Aktualizácia december  2020, v súvislosti s pandemickými opatreniami

S triednymi učiteľmi a ostanými pedagogickými zamestnancami je možné komunikovať nasledovne:
  • osobne, po predchádzajúcom telefonickom dohovore,  za dodržania všetkých protiepidemických opatrení( tel: 033/5590123)
  • telefonicky, najvhodnejší čas je ráno od 7,00 hod. do 7,30hod., poobede od 13,00 hod.,
  • písomne, prostredníctvom papierovej ŽK alebo slovníčka u mladších žiakov,
  • prostredníctvom edupage.
S vedením školy je možné komunikovať:
  • telefonicky,
  • písomne - poštou
  • osobne, po predchádzajúcom telefonickom dohovore, za dodržania všetkých protiepidemických opatrení (tel: 033/5590123)

UPOZORŇUJEME, že až do odvolania,  nie je možné komunikovať s vedením školy prostredníctvom edupage.

Dôležité oznamy vedenia školy nebudú zasielané každému rodičovi do edupage schránky, ale budú zverejňované len  na oficiálnej stránke školy,  www.zsvoderady.sk.  

 

 V prípade, že si konzultáciu  vopred nedohodnete, môže sa stať, že pedagóg v škole nebude, prípadne  v čase vašej návštevy môže zastupovať iného neprítomného kolegu.

Konzultačné hodiny môžete využívať prioritne každý  pondelok, v poobedných hodinách (najskôr od 13,00 hod.) , ale výlučne len  po telefonickom dohovore.

Riaditeľka školy je vám k dispozícii:

  •  počas celej pracovnej doby, t.j. od 7,20 hod. do 15,00 hod. Konzultáciu si treba vždy  telefonicky dohodnúť.
  • každý prvý utorok v mesiaci, od 8,00 hod. - ranné stretnutie s rodičmi   z dôvodu pandémie sú stretnutia zrušené až do odvolania

 

K lepšiemu prehľadu konzultačných hodín pripájame aj zvonenie:

1. hodina: 7,30 - 8,15
prestávka 15 minút - desiatová prestávka

2. hodina: 8,30 - 9,15
 prestávka 10 minút

3. hodina: 9,25 - 10,10
prestávka 15 minút - pobyt žiakov na dvore

4. hodina: 10,25 - 11,10
prestávka 10 minút - presun žiakov I. stupňa na obed

5. hodina: 11,20 - 12,05
prestávka 10 minút - presun žiakov na obed

6. hodina: 12,15 - 13,00
obedňajšia prestávka 30 minút

Poobedňajšie vyučovanie začína o 13,30 hod.

V krúžkovej činnosti trvá vyučovacia hodina 60 minút. Krúžková činnosť začína najskôr 13,30 hod. - činnosť je pozastavená až do odvolania.

 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní