Späť Pridané: 21.05. 2020

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

Informácie pre žiakov 9. ročníka a žiakov, ktorí si podali prihlášky na  štúdium na strednej škole

  1. Do 29. mája 2020 rozhodne riaditeľ strednej školy o prijatí alebo neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania. Na svojej webovej stránke zverejní zoznam uchádzačov.
  2. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí POŠTOU strednej škole, na základe rozhodnutia o prijatí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
  3. Riaditeľ strednej  školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke strednej školy.
  4. Do 15. júna 2020 zverejní stredná škola či je naplnená alebo či prebehne druhé kolo prijímacieho konania.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Gabrielu Haršányovú

Potvrdenie.pdf

Potvrdenie.doc

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943