Späť Pridané: 26.08. 2019

Harmonogram dňa 3.9. 2019

1. hodina - školský poriadok
2. hodina - preventívny program zameraný na šikanovanie, kyberšikanovanie a iné sociálno-patologické prejavy správania
Od 3. hodiny je riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943