Späť Pridané: 17.12. 2020

Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školského zariadenia od januára 2021

Vážení rodičia, v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od januára 2021 a  na základe usmernenie MŠVVaŠ SR (zo dňa 17.12. 2020)  Vás zdvorilo žiadame, aby ste do sa do 18. decembra 2020 vyjadrili v dotazníkovom prieskume,   či máte:

  • záujem o  pokračovanie vzdelávania  Vášho dieťaťa dištančnou formou

alebo

  • máte záujem o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasíte  s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

Tento prieskum nájdete vo svojom EDUPAGE, v časti PRIHLASOVANIE. 

V prípade, že nedokážete dotazník poslať elektronicky cez edupage, môžete si ho stiahnuť TU, vyplniť a vhodiť do schránky na bráne školy do 18.12. 2020

Zdôvodnenie zisťovania záujmu zo zdroja www.minedu.sk:

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie: o 2. stupeň základných škôl, o 2. stupeň základných škôl pre mimoriadne nadané deti, o stredné školy vrátane stredných škôl pre nadané deti.

V tomto prípade je potrebné v termíne:  

  • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy,
  • riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
  • 21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva (v Aktuálnych témach – Návrat do škôl, názov formulára: „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2,“ ďalej len „formulár na testovanie“) počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR,
  • 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania,
  •  10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania)
  • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy.

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní