Späť Pridané: 22.11. 2018

Dni súťaží a exkurzií

 

20.11. - olympiáda v ANJ

21.11. - Testovanie 5

22.11. - olympiáda v NEJ

23.11. - matematická súťaž Náboj

26. 11. - turnaj vo vybíjanej

27.11. -  exkurzia do hvezdárne

28.11. - súťaž Expert a Všetkovedko

29.11. - návšteva divadla

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943