Späť Pridané: 11.03. 2019

Deň Zeme 2019

Dňa 17. apríla 2019,  pri príležitosti Dňa Zeme, sa budú konať na našej škole   environmentálne aktivity, ktoré tento rok nebudú len jednorazové, ale budeme sa snažiť o ich realizáciu v dlhodobom časovom horizonte. Budeme realizovať nasledovné aktivity:

1. aktivita
Zapojíme sa do celoslovenského projektu "Vyčisti si svoju obec"
- vyhľadávanie a  odstraňovanie nelegálnych skládok v obci (žiaci II. stupňa) - zber odpadkov a ich vynesenie na legálnu skládku.
Dlhodobá úloha - monitorovanie a nahlasovanie nelegálnych skládok v obci
2. aktivita
Zachráňme multifunkčné ihrisko
 - upratanie okolia multifunkčného ihriska, výrez suchých drevín, revitalizácia existujúcich drevín.
Dlhodobé úlohy:
 • pravidlené vynášanie odpadu z okolia multifunkčného ihriska - školník
 • pravidelná údržba drevín - školník
 • šírenie osvety na zredukovanie tvorby plastového odpadu pri multifunkčnom ihrisku (nepoužívanie jednorazových plastových fliaš)  - koordinátorka environmentálnej výchovy + žiaci II. stupňa
 • zriadenie environmentálne hliadky na monitorovanie čistoty okolia multifunkčného ihriska - žiaci I. stupňa
3. aktivita
Stop igelitkám 
 - zapojenie sa do 2. ročníka školského projektu, zameraného na osvetu obyvateľov obce v oblasti zredukovania  používania počtu igelitových tašiek (výmena igelitových tašiek za plátené tašky obyvateľom obce pred miestnym obchodom, tašky sú ušité a maľované našimi žiakmi za finančnej pomoci projektu Ekoalarm).  Osveta obyvateľov formou rozdávania plagátikov.
Dlhodobé úlohy:
 • osveta obyvateľstva  - rozdávanie tašiek aj priebežne počas roka - žiaci II. stupňa
 • zriadenie environmentálnych hliadok na monitorovanie používania plátených tašiek v miestnom obchode -žiaci II. stupňa
 • výroba a distribúcia plagátov  v obci  s tematikou nepoužívania jednorazových plastových tašiek
4. aktivita
Ovocie  a zelenina  nerastie v supermarkete
 • príprava školskej záhradky na jarnú výsadbu 
 • výsadba  jarnej zeleniny
 • údržba ovocných kríkov
Dlhodobé úlohy:
 • pestovanie ovocia a zeleniny v školskej záhrade 
 • starostlivosť a údržba jazierka, chov jazierkových rýb
 • starostlivosť o  okrasné kríky, bylinky  a kvety v záhrade
 • zber úrody  a jej   zúžitkovanie

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943