Späť Pridané: 18.01. 2019

Deň s Danielom Hevierom

V utorok, 15. januára 2019, zavítal do našej školy známy slovenský  spisovateľ,  pán Daniel Hevier. V rámci  praxe  študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity odučil  jednu vyučovaciu hodinu slovenského jazyka a literatúry v 7. triede. Po skončení hodiny si našiel čas aj na besedu s našimi žiakmi 7. ročníka. Deťom pútavo porozprával o svojom živote a  tvorbe, o svojich literárnych začiatkoch, ale aj záľubách a koníčkoch, ktorým sa venuje celý svoj život.  Predstavil tiež novú knihu, ktorá bude mať niekoľko pokračovaní. Do tvorby ďalších častí   pozval aj našich žiakov, ktorí sa môžu spolupodieľať na tvorbe nových pokračovaní fantazijnej knihy Chymeros Stopy vedú do temnoty. Pán Hevier je nielen básnik, prozaik, hudobník, ale aj autor mnových textov piesní známych spevákov. Preto aj našu besedu ukončil netradične - zarepoval nám svoju veselú báseň.

Žiaci si okrem krásneho zážitku odniesli aj najnovšie vydanie knihy, ktoré im pán spisovateľ daroval.

Touto cestou sa chceme poďakovať pani Majke Belákovej, mamičke žiaka 5. ročníka, ktorá nám sprostredkovala toto milé stretnutie s pánom spisovateľom. Ďakujeme!

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943