Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 2020

 

Vážení rodičia  a priatelia školy, pomôžte aj Vy

nasmerovať 2% daní na naše  

Rodičovské združenie pri ZŠ Voderady

sídlo: Školská 163/9, Voderady

Dovoľte  nám poďakovať sa  aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám v ZŠ vo Voderadoch stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie,

záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Vedenie školy, Rodičovská rada a dobrovoľníci  neustále hľadajú možnosti pomoci škole.

Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku

rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

 

Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i naše

 Rodičovské združenie pri ZŠ  Voderady

IČO: 45010439

 sídlo: Školská 163/9, Voderady

Pomoc touto formou by sme privítali aj od Vašich priateľov  okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov a podobne.

Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov ZŠ

veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete našej škole.

 

 

Kontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská ulica, 163/9
919 42 Voderady
Poplatok za ŠKD
Zápis do 1. ročníka 2021/2022
Darujte 2% zo svojich daní