Späť Pridané: 10.09. 2019

Čo nás čaká tento rok

Termíny plánovaných akcií

16.9. 2019          Plenárna schôdza ZRPŠ

26.9. 2019          Európsky deň jazykov

27.9. 2019          Dyňohranie

4. 10. 2019         Účelové cvičenia – teoretická časť

7.10. 2019          Účelové cvičenia – praktická časť

7.10. 2019          Exkurzia do Osvienčimu

14.10. -18.10.    Týždeň zdravia

18.10. 2019        Beh zdravia

21.10. – 25.10.   Farebný týždeň

11.11. 2019         Lampiónový sprievod

18.11. 2019       Triedne rodičovské združenie

20.11. 2019       Testovanie 5., riaditeľské voľno 6. – 9. ročník

6.12. 2019          Mikuláš v škole, Mikulášska diskotéka

13.12. 2019        Vianočný bazár

13.1. 2020          Rodičovské združenie – individuálne konzultácie

27. 1. 2020         Pedagogická rada  - klasifikačná

30.1. + 31.1.         Kurz finančnej gramotnosti

31.1. 2020           Výpis prospechu za I. polrok, Blšák v školskom klube

3.2. – 7.2. 2020 Lyžiarsky výcvik – 7. ročník

14.2. 2020          Karneval

2.3. 2020            Knižný veľtrh

23.3. – 27.3.       Zber papiera

1.4. 2020            Testovanie 9, riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 8. ročníka, Zápis do 1. ročníka

22.4. 2020          Deň Zeme

10.5. 2020          Deň matiek

25.5. – 29.5.      Škola v prírode, výlety

1.6. 2020            MDD v škole

22.6. 2020          Pedagogická rada – klasifikačná

23.6. + 24.6.       Účelové cvičenia

29.6. 2020          Dopravné ihrisko

30.6. 2020          Koniec školského rokaKontakt

033/55 90 123
0905 968 103
zs.voderady@gmail.com
Školská, 160
919 42 Voderady

Školská jedáleň

0948 446 943